Nieuws

26 APR

Installatie pastoraal team Nieuwe Parochie H. Lambertus Helmond

Op zaterdag 30 april om 18.30 uur zal tijdens een eucharistieviering met bisschop Hurkmans in de Sint-Jozefkerk te Helmond het pastorale team van Nieuwe Parochie H. Lambertus worden geïnstalleerd. Op 1 april 2011 werden de parochies H. Lambertus, H. Antonius van Padua en Brouwhuis-Rijpelberg samengevoegd.

Installatie pastorale team
Het pastorale team dat geïnstalleerd wordt bestaat uit pastoor E.C. Seidel, pater S. Benjamin, diaken P.C.G. de Vries en diaken H.W. Dings. Voor de eucharistieviering zijn alle parochianen uitgenodigd. Dameskoor St. Jozef zal voor muzikale opluistering zorgen en na afloop kan er koffie worden gedronken in de grote zaal van de H. Jozefkerk.

Kerkgebouwen
Als gevolg van grote financiële tekorten, sluit de parochie dit jaar drie van de zeven kerkgebouwen. De Goede Herderkerk sloot op 16 april. De O.L.V. Middelares gaat op 10 juli dicht, gevolgd door De Schabbert op 1 oktober. De H. Jozefkerk is bij de oprichting aangewezen als parochiekerk.

Lees verder
Een eerder nieuwsbericht in verband met de oprichting van parochie H. Lambertus, is hier te lezen. Zie ook de parochiewebsite.
26-04-2011