Nieuws

21 APR

Chrismamis: “Terug naar Pinksteren”

"Pinksteren was eens het begin van de Kerk. Ook vandaag is de uitdaging van het nieuwe begin nog onder ons." Dat waren de slotwoorden van de overweging van bisschop Hurkmans tijdens de Chrismamis woensdagavond 20 april, waarbij ook kardinaal Simonis, mgr. Lescrauwaet, de hulpbisschoppen, de twaalf dekens, 75 priesters en een aantal diakens in een volle Sint-Janskathedraal bijeen waren gekomen.

Veranderingen in de wereld
De bisschop stond in zijn preek stil bij de veranderingen in de wereld, de uitdagingen waar de Kerk voor staat en het perspectief van het priesterschap. "Priester zijn vandaag is een grote opgave. Het is in de branding staan." Hij constateert: "Hoewel de Kerk de afgelopen honderdvijftig jaar veel heeft bijgedragen aan de emancipatie van het katholieke volksdeel, lijkt men vandaag de dag alleen te kijken naar wat er in die jaren is misgegaan."

Terug naar Pinksteren
De bisschop wees naar de Heilige Geest als helper en trooster voor het geestelijk leven: "We zullen moeten beginnen bij het begin. Het gezond maken van ons geestelijk leven. Verder zullen we, binnen de nieuwe parochies in het bisdom, moeten doen wat Jezus ons voor heeft gedaan. Aandacht hebben voor concrete mensen. We zullen er, het liefst op de fiets, op uit moeten trekken. Mensen ontmoeten. Liefdevol naar hen luisteren. Hen serieus nemen in hun situaties. Op zoek gaan naar jongeren, naar jonge gezinnen en naar ouderen. We mogen hen bij God brengen. Creëren we plaatsen van hoop waar we heel de liturgie van de Kerk op een zuivere wijze vieren.”

“De rijke liturgie schept ruimte voor een alomvattende catechese. Terwijl de liturgie alleen maar zuiver blijft als zij uitmondt in een getuigende diaconie. Door in de plaatsen van hoop authentiek christelijk te leven hebben we een waardevolle bijdrage aan de samenleving. We zorgen voor mensen die richtinggevende bakens zijn in onze samenleving. In de politiek, in de wereld van de arbeid en in het geheel van het maatschappelijk bestel. Broeders en zusters, Pinksteren was eens het begin van de Kerk. Ook vandaag is de uitdaging van het nieuwe begin nog onder ons." 

De gehele tekst van het homilie is hier te downloaden.
21-04-2011