Nieuws

20 APR

Expositie over geschiedenis Sint Jan

In de maanden april en mei vindt er in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch een doorlopende expositie plaats van enkele tientallen foto’s uit de geschiedenis van het religieuze leven in de Sint-Janskathedraal. Het betreft een selectie uit een reeks van ca. 2.000 foto’s waarvan de meeste betrekking hebben op het religieuze leven in het bisdom in de meest ruime zin.

Deze grote en waardevolle collectie – die al jaren in het bezit van het bisschoppelijk archief was – is echter lange tijd niet voor het publiek toegankelijk geweest omdat de foto’s onbeschreven in grote dozen of enveloppen zaten. Begin 2008 heeft het bisschoppelijk archief samenwerking gezocht met de Stichting Brabantbeeld. Met behulp van hun programmatuur zijn inmiddels vele foto’s te bekijken.

Thema’s
Op de foto’s, die op deze tentoonstelling zijn te zien, zijn diverse hoogtepunten uit het kerkelijk jaar vastgelegd zoals deze in de Sint Jan zijn gevierd en nog steeds gevierd worden. Zo komen thema’s aan bod als "lief en leed". De "stille werkers van de Sint Jan", "sacramenten", "recente gebeurtenissen" en "interieur". Volgens archiefmedewerkster Ineke Kuijer wordt de tentoonstelling nagenoeg permanent bezocht: "De onderwerpen staan dicht bij het gewone religieuze leven. Veel mensen kijken of ze iemand op de foto’s herkennen".

Organisatie
Tot 31 mei kunnen belangstellenden de expositie in de kooromgang van de kathedraal bezichtigen. Deze foto’s en nog vele andere zijn ook te vinden op: www.filmenfotobank-nb.nl en wel onder de deelnemer Bisdom ’s-Hertogenbosch. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het bisschoppelijk archief (tel. 073 6125488).

20-04-2011