Nieuws

24 APR

Zalig Pasen

TALITA KOEMI

Het is Pasen. Weer vieren we met de Kerk over de hele wereld het hoogfeest van de verrijzenis van Jezus. Opnieuw weerklinken in de paasnacht de eeuwenoude en nog steeds actuele woorden van het evangelie: Hij is verrezen. Wanneer de evangelisten hun getuigenis van het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus onder inspiratie van de H. Geest vastleggen, viert de kleine maar snelgroeiende gemeenschap van christenen al jaarlijks Pasen.

In het getuigenis van de evangelisten lezen we niet alleen wat Pasen historisch betekende (dat Jezus uit de dood is opgestaan en het graf leeg was), maar ook wat het betekende in het leven van de christenen. Door de verrijzenis heeft het leven van de eerste christenen een radicale verandering ondergaan. Om te weten wat het geloof in de verrijzenis doet met ons leven, is het goed iets daarvan terug te lezen in het evangelie.

De H. Markus vertelt over een vrouw die aan bloedvloeiing leed (Mk 5:21-43). Alles wat menselijk gesproken mogelijk was om te genezen, was geprobeerd maar zonder succes; integendeel, haar situatie werd alleen erger. Door het aanraken van de kleding van Jezus geneest ze plotseling en volkomen. Haar innerlijke houding wordt door de evangelist beschreven: "Ze zei bij zichzelf: Als ik slechts zijn kleren kan aanraken, zal ik al genezen zijn" (Mk 5:28). Het wonder wordt beschreven als een kracht die van Jezus was uitgegaan. Welke kracht schuilt er in Jezus? En wat is instaat om die kracht op te roepen?

De evangelist maakt het duidelijk door het verhaal van de vrouw die al 12 jaar ziek was, in te kaderen in het verhaal van het 12 jaar oude dochtertje van Jaïrus, de overste van de synagoge. Beide evangelische vrouwen belichten elkaar. Het dochtertje van Jaïrus was doodziek en stierf voordat Jezus bij haar kwam. Als Hij bij het huis komt waar de begrafenisrituelen al begonnen zijn, blijk welke kracht in Hem schuilt. Hij pakt het dode kind bij de hand en zegt: "Talita koemi, wat vertaald betekent 'Meisje, sta op". En onmiddellijk stond het meisje op (Mk 5:41-42).

In Jezus schuilt de kracht over leven en dood, de kracht van de verrijzenis. Het is een kracht die van God komt, en wie over die kracht beschikt, kan alles. Dat is de kracht waardoor de zieke vrouw volkomen genezen werd. Door haar geloof kwam die kracht uit Jezus vrij. Haar leven veranderde radicaal, niet door suggestieve inbeelding of een of ander psychologisch fenomeen, maar door de verrijzeniskracht van Jezus en haar geloof daarin. Wie werkelijk gelooft dat Jezus uit de doden is opgestaan, is ook in staat zijn of haar leven werkelijk te veranderen. Wie niet gelooft in de verrijzenis, blijft in wezen in hetzelfde kringetje ronddraaien. Pasen vieren is geloven dat de almacht van God geen willekeur is, maar een weldoende macht die Hij helemaal inzet voor ons geluk en eeuwig leven. Pasen vieren is ons volle vertrouwen (en dus onze volle medewerking) geven aan wat Gods kracht voor ons bewerkt. Daarom is het: Zalig Pasen!

+ Jan Liesen
Hulpbisschop van 's-Hertogenbosch
Uit: Bisdomblad april 2011: “Sterven en verrijzen”
24-04-2011