Nieuws

15 APR

Zestig deelnemers aan Informatiedag armoedeonderzoek

Op zaterdagochtend 16 april verwacht de afdeling Kerk en Samenleving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch zestig deelnemers tijdens informatiebijenkomst rond het onderzoek ‘armoede in Nederland’.

Armoedebestrijding door parochies
De bijeenkomst, die gehouden wordt in het Sint-Janscentrum te ’s-Hertogenbosch, begint om 10.30 uur en eindigt om 13.00 uur. De resultaten van het onderzoek zullen worden toegelicht door verschillende sprekers. Daarbij komen onder andere de mogelijkheden voor parochies op het gebied van armoedebestrijding aan bod.

Meer informatie
Voor meer informatie, zie dit eerder gepubliceerde bericht. Voor aanmelding kan contact worden opgenomen met mevr. Zuidervaart van de afdeling Kerk en Samenleving: mzuidervaart@bisdomdenbosch.nl / 073 6125488
15-04-2011