Nieuws

16 APR

Liturgie in de Goede Week

In de Goede Week, de week tussen Palmzondag en Pasen, is het liturgisch aanbod in de parochies groot. De meeste parochies besteden uitgebreid aandacht aan de voorbereidingen op het meest centrale feest van het christendom: de verrijzenis van Jezus.

In de parochies
Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, en de zondag van Pasen worden in de parochies aangegrepen voor bijzondere vieringen en vormen van gebed en samenkomst. Zo houden veel kerken op Palmzondag een processie met palmpaasstokken, is er de ‘voetwassing’ op Witte Donderdag, zijn er boetevieringen, wordt in veel kerken de kruisweg gebeden op Goede Vrijdag en wordt er zorgvuldig aandacht besteed aan de Paaswake op Stille Zaterdag.

Overzicht
Hieronder treft u een overzicht van een aantal activiteiten en vieringen die in de Goede Week door parochies van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch worden gehouden. Het overzicht pretendeert geenszins compleet te zijn, maar geeft een indruk van enkele bijzondere initiatieven.

Klik op de betreffende kerk voor meer informatie.

Den Bosch

Zaterdag 16 april

Palmzondag


Palmzondag


Woensdag 20-04Witte DonderdagGoede Vrijdag
 
 
 
 
Stille Zaterdag


Zondag van Pasen
16.30 uur

10.00 uur


10.15 uur


19.00 uur19.30 uur15.00 uur
 
 
 
 
22.00 uur


10.00 uur

Mattheüs Passion

Palmzondagviering met mgr. Hurkmans

Eucharistieviering Byzantijnse ritus

Chrismamis met mgr. Hurkmans, mgr. Mutsaerts en mgr. Liesen

Witte Donderdagviering met mgr. Hurkmans, mgr. Mutsaerts en mgr. Liesen

Herdenking lijden en sterven van de Heer, met mgr. Hurkmans, mgr. Mutsaerts en mgr. Liesen

Paaswake met mgr. Hurkmans en mgr. Liesen

Eucharistieviering met mgr. Hurkmans, mgr. Mutsaerts en mgr. Liesen

Voor een compleet overzicht van activiteiten in de Sint-Janskathedraal, klik hier

Uden

Witte Donderdag

 

Viering met voetwassing aan eerste Communicanten, vormelingen en jongeren

St. Petruskerk

Oirschot

Woensdag 20-04


Witte Donderdag


Goede Vrijdag

19.30 uur


18.00 uur


15.00 uur

Mattheus passion Kempenkoor

Vastenmaaltijd communiecantjes

Kruisweg m.m.v. vormelingen

St. Petruskerk

 

Tilburg

Goede Vrijdag


Pasen

Tweede Paasdag


Tweede Paasdag

22.30 uur


13.00 uur

10.30 -
16.00 uur

11.15- 15.00 uur
De donkere metten m.m.v. Ensemble Dolcimelo

Paaseieren zoeken

IconentoonstellingTridentijnse Mis

Reusel

Goede Vrijdag

 

20.30 uur

 

Johannes Passion

Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopneming

Helmond

Goede Vrijdag


Paaszaterdag

15.00 uur


19.00 uur

Kruisweg en passiespel m.m.v. Odulfusschool

Paaswake met kinderwoord dienst rond paasvuur

Luciakerk

Eindhoven

Goede Vrijdag


Goede Vrijdag

20.30 uur

Film "Des hommes et des dieux"

Wake bij het asieldetentiecentrum

Kapel van H. Hartkerk


Busreis naar Schiphol

Wijchen

Palmzondag

Witte Donderdag

Goede Vrijdag

15.00 uur

20.30 uur

15.00 uur

Mattheus Passion

Mattheus Passion

Speciale Taizé-viering

Antonius Abt Wijchen

Antonius Abt Overasselt

Emmanuelkerk Wijchen

Nijmegen

Palmzondag


Witte Donderdag t/m Paaszondag

 

Palmzondag jongerendag met mgr. Liesen

Paasdriedaagse, jongeren uit Nederland en België

Nijmegen


Nijmegen

Gouda

Witte Donderdag

20.30 uur

The Passion, passiespel

Markt Gouda

Bezoek ook de bisdomkalender

16-04-2011