Nieuws

13 APR

Sint-Janscentrum houdt meeleefdagen in de Goede Week


Grootseminarie Sint-Janscentrum nodigt belangstellenden voor het priesterschap uit voor de jaarlijkse meeleefdagen. Van woensdagavond 20 april tot en met Pasen, zondag 24 april, zijn zij in de gelegenheid de hoogtepunten van het liturgisch jaar intensief mee te beleven.

Bezinnen op het wezenlijke
"De veertigdagentijd is een periode om ons te bezinnen op het wezenlijke," legt rector De Rycke uit, "en daarom bij uitstek ook een tijd om na te denken over roeping en over de zin van ons leven. Om daarbij behulpzaam te zijn, stelt het Sint-Janscentrum de deuren open voor iedereen die geïnteresseerd is in het priesterschap. Je bent van harte welkom om het hoogtepunt van het liturgische jaar, het paastriduüm, in onze seminariegemeenschap te komen meemaken."

Paastriduüm
Aansluiten kan vanaf woensdag 20 april met de vespers om 18.00 uur (avondmaaltijd om 17.00 uur). Aansluitend vindt in de Sint-Janskathedraal de chrismamis plaats, waarin de priesters hun wijdingsgeloften tegenover de bisschop vernieuwen. Ook op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen wordt, samen met bisschop Hurkmans, deelgenomen aan de plechtigheden in de kathedraal.

Het feestelijke Paasdiner vindt plaats op zondag 24 april. In de loop van de namiddag begint voor de seminaristen de paasvakantie, en daarmee eindigen dan ook de meeleefdagen. Wie niet in de gelegenheid is om van woensdag tot zondag aanwezig te zijn, kan ook op andere momenten aansluiten.

Aanmelding
Voor meer informatie en aanmelding, kan contact worden opgenomen met het Sint-Janscentrum: 073-6123055 info@sint-janscentrum.nl.
13-04-2011