Nieuws

08 APR

Mgr. Hurkmans celebreert H.Mis tijdens Roma conferentie

Op zondag 10 april om 11.30 uur is mgr. Hurkmans hoofdcelebrant in een pontificale eucharistieviering tijdens een conferentie over Roma in Europa in de abdijkerk van Rolduc te Kerkrade. Van 8 tot en met 10 april komen zo'n 120 priesters, pastoraal werkers, religieuzen en leken uit ruim twintig Europese landen drie dagen bijeen om de positie en het welzijn van de Roma in Kerk en samenleving te bespreken.

De bijeenkomst in Rolduc wordt georganiseerd door het Comite Catholique International pour les Tsiganes (CCIT) en vinden al vijfendertig jaar plaats, telkens in een ander Europees land. Het initiatief hiervoor is genomen door het Pastoraat Woonwagenbewoners in Nederland. Bisschop Hurkmans is binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie referent voor Roma, Sinti en woonwagenbewoners.

Onder de titel 'De eeuw van de veranderingen' houdt landelijk aalmoezenier, pater Jan van der Zandt m.s.c., tijdens de conferentie een lezing over het pastoraat voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma in Nederland gedurende de afgelopen honderd jaar. Aan de hand van het thema zijn daarnaast lezingen van diverse internationale sprekers.
08-04-2011