Nieuws

01 APR

Diocesaan Vormingscentrum start twee nieuwe cursussen

Binnenkort start het Diocesaan Vormingscentrum van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch met de korte cursusmodules ‘Parochies in vriendschap verbonden’ en ‘Begeleiding Terminale Thuispatiënten’, waarvoor parochievrijwilligers worden uitgenodigd.

Parochies in vriendschap verbonden
De module ‘Parochies in vriendschap verbonden’ (parochie jumelages) zal geleid worden door de heer Paul Wennekes, speerpunthouder Kerk & Samenleving bij het bisdom. De module gaat in op het aangaan van een ‘partnerrelatie’ met een parochie in het buitenland. Centraal staan de vragen: ‘Wat is de grote waarde ervan?’ ‘Waarom wordt dit gestimuleerd?‘ Hoe doe je dat?’ ‘En wat komt er allemaal bij kijken?’

De cursus wordt gegeven op de woensdagavonden 18 mei, 1 juni, 15 juni en 14 en 28 september, telkens van 19.30 tot 21.30 uur. (locatie afhankelijk van de aanmeldingen). Om deze module daadwerkelijk vrucht te laten dragen in de nieuwe parochies is het nodig dat minstens drie personen uit een nieuwe parochie (of nog te vormen nieuwe parochie) samen deelnemen. Aanmelden kan middels dit formulier tot uiterlijk 30 april 2011.

Begeleiding Terminale Thuispatiënten
De andere module betreft ‘Begeleiding Terminale Thuispatiënten’, welke geleid zal worden door de heer A. Polspoel, bij velen bekend als spreker, maar ook als auteur van de boeken ‘Wenen om het verloren ik’ en ‘Eenzaam sterven. Communicatie in de palliatieve zorg’.

De periode van terminaal ziek zijn, is soms een van de eenzaamste in een mensenleven. Want iemand die weet dat hij moet sterven, weet dat hij de weg uiteindelijk alleen moet gaan. Nabijheid en inlevende communicatie met naasten en helpers kunnen de eenzaamheid enigszins opheffen. Onbegrip of onzorgvuldige communicatie vergroten juist de eenzaamheid. Goede communicatie is echt van levensbelang.

Vragen als ‘Hoe kun je de eenzame weg van de patiënt en zijn naasten verlichten?’ ‘Hoe kun je de nabijheid intensiveren?’ ‘Hoe vang je signalen van eenzaamheid op. Ook al zijn ze verpakt in ontkenning, opstandigheid, vertwijfeling, wroeging?’ zullen tijdens de module aan de orde komen. De cursus zal aanknopingspunten geven om deze signalen te ontdoen van hun schil en te verstaan in hun kern.

De cursus wordt gegeven op de donderdagavonden 12 mei, 19 mei, 9 juni, 16 juni en 23 juni 2011, telkens van 19.30 tot 21.30 uur in Den Bosch (gegevens locatie volgen na aanmelding). Aanmelden kan tot uiterlijk 16 april 2011 door dit inschrijfformulier met ingevulde vragenlijst naar het Diocesaan Vormingscentrum te sturen.

Deelname aan de modules
Voor deelname aan een van de modules wordt een bijdrage van € 30,- per persoon per module gevraagd. Dit bedrag kan contant of middels factuur betaald worden. Voor meer informatie over de cursusmodules, neem contact op met het Diocesaan Vormingscentrum: 073 6125488 begin_of_the_skype_highlighting            073 6125488      end_of_the_skype_highlighting
01-04-2011