Nieuws

22 FEB

Mgr. Mutsaerts: “Kerkverlaters lijken op de broer van de verloren zoon”

"De meeste kerkverlaters lijken op de broer van de verloren zoon, uit de bekende parabel van Jezus. Hij is trouw bij zijn vader thuisgebleven, maar begint zich af te vragen of zijn weggelopen broer misschien niet toch gelijk heeft." Met deze vergelijking opende mgr. Mutsaerts zijn lezing op maandagavond 21 februari bij de Rotary Club in Eindhoven.
 

 

Mgr. Mutsaerts

In zijn lezing sprak de hulpbisschop over de oorzaak, de context en het perspectief van de hedendaagse kerkverlating. Volgens mgr. Mutsaerts vinden we de sleutel in de persoon van Jezus Christus: "De kern is vrees ik deze: we geloven nauwelijks nog dat Jezus dé weg, dé waarheid en hét leven is; dat Jezus werkelijk de Zoon van God is, dat Jezus daadwerkelijk aanwezig is in het sacrament van de eucharistie; dat door Christus’ kruisoffer wij verlost zijn."
 
Ongeloofwaardig
"Welbeschouwd is er niks aan Jezus dat geloofwaardig is, niks dat ons ervan kan overtuigen dat Hij echt de Zoon van God is. Zijn leven is een reeks van mislukkingen en nederlagen en vooral aan het einde blijkt hoe krankzinnig weinig Hij voor elkaar gekregen heeft: zijn handvol vrienden vlucht, zijn belangrijkste leerling loochent Hem en niemand begreep meer wat Hij bedoelde. En desondanks wekt het levensverhaal van Jezus verwondering en raak ik meer en meer overtuigd: ja, Hij is het, Hem wil ik volgen, Hem geloof ik. Hoe komt dat toch?!"
 
Moreel gedrag
Mgr. Mutsaerts besloot zijn lezing met een appèl op het morele gedrag van de gelovige: "We conformeren de normen en waarden aan ons gedrag, in plaats van het gedrag te richten naar het ideaal. Het probleem schuilt er niet in dat men niet meer zou weten wat kwaad is, maar het kwaad geen kwaad meer noemt. En zo worden normen naar beneden gehaald."
 
De gehele lezing is hier te downloaden.
22-02-2011