Nieuws

18 FEB

Twee avonden voor nieuwbenoemde bestuursleden

Ruim veertig nieuwe bestuursleden van parochies in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch verzamelden zich verdeeld over maandag 14 en woensdag 16 februari in het bisdomskantoor aan de Parade. Jaarlijks worden nieuw benoemde bestuursleden uit ons bisdom uitgenodigd voor een informatieavond over de parochie en de dienstverlening vanuit het bisdom.
 
Aan de hand van een viertal thema’s gingen vijf bisdommedewerkers in op functie van de parochie in het bisdom. Met het thema ‘De parochie in het geheel van de Kerk’ sprak drs. Jac van Oppen onder andere over het ontstaan, de structuur en het doel van de parochie. ‘De parochie als rechtspersoon’ en andere juridische aspecten van het bestuurslidmaatschap werden ingeleid door mr. Vincent Peters. Na een korte pauze - waarin de deelnemers hun ervaringen uitwisselden - behandelde Wil van de Molengraft RA het thema ‘De parochie en financiën’. De dienstverlening vanuit het bisdom en de vorming van Nieuwe Parochies werd toegelicht door drs. Co Broekhuizen.  
 
Tijdens de afsluitende vragenronde waarin mede-procesbegeleider drs Bart Jansen MBA als moderator optrad, kwamen aspecten aan de orde als het werkgeverschap van bestuur, het functioneren van het pastorale team, vrijwilligers en doelgroepen in de kerk en de communicatie van en met het bisdom. "Tijdens deze avonden is het prettig dat we van deze nieuwe bestuursleden terugkoppeling krijgen over de gang van zaken binnen de parochies", aldus Jansen, "zodat wij vanuit het bisdom onze dienstverlening nog specificieker kunnen toespitsen op de behoeftes die daar liggen".  
 
Beide avonden werd gebruikt gemaakt van diabeelden via een beamerpresentatie en kregen de deelnemers een handout met een samenvatting van de inleidingen. De presentatie is te bekijken en te downloaden via onderstaande applicatie. Het volledige documentatie is op te vragen bij de afdeling Parochieontwikkeling: 073 6125488

 
18-02-2011