Nieuws

20 FEB

Bisdomblad februari over 'Roepen en antwoorden'

Met roepingen is het als bij de Belastingdienst: we kunnen het niet leuker maken, wel makkelijker. Ook bij de Kerk kunnen we het makkelijker maken, maar daar wordt het niet beter van. Dat schrijft hulpbisschop R. Mutsaerts in het Woord van de bisschop in het februarinummer van het Bisdomblad over 'Roepen en antwoorden'.

Roeping is natuurlijk niet beperkt tot het priesterschap, schrijft hoofdredacteur M. Savelsbergh ter inleiding van het thema. "De Duitse taal spreekt over ‘Berufung’. Daar zit zowel het woord roeping als beroep in. De term roeping wordt hiermee eigenlijk beperkt, omdat het verbonden wordt met een beroep of ambt. (...) Een kerkelijk huwelijk mag je vandaag de dag ook best een roeping noemen, gezien de beperkte aantallen. Toch is een huwelijk geen beroep dat je uitoefent." Wat roeping dan wel inhoudt, wordt in een serie artikelen uit de doeken gedaan.

Pastoor R. Wilmink behartigt het taakveld Roepingen voor het Bisdom. Met ondersteuning van een speciaal voor dat doel geproduceerd filmpje "En nu jij...", verzorgt hij voor de bovenbouw van de middelbare school lessen over het thema roeping. Wie denkt dat de scholieren dat over zich heen laten komen, komt bedrogen uit: "Jonge mensen reageren heel direct, spontaan en zijn eigenlijk heel geboeid wanneer de les begint," is zijn ervaring.

Drs B. Banning kan daar over meepraten, als docent aan het d'Oultremontcollege in Drunen, waar de eerste ervaringen met dit roepingenpastoraat op school werden opgedaan. Banning werkt aan een proefschrift over roeping en de professionaliteit van de leraar. In het artikel: "Hebben leraren nog wat met roeping?" licht hij een tipje van de sluier rond dit onderwerp met onderzoeksuitkomsten die hem in positieve zin versteld deden staan.

Mgr. J. Schröder is spirituaal van de diocesane priesteropleiding en in die functie verantwoordelijk voor de spirituele vorming van de studenten. "De leefwereld van de toekomstige priester zal ongetwijfeld zeer geseculariseerd zijn," voorspelt hij, "en met welke gevolgen? Hoe leert men binnen het celibaat ontspannen relaties onderhouden met vrouwen en mannen? 'Zegt u maar precies wat ik moet doen', zei iemand mij een tijd geleden. Spiritualiteit is echter geen kwestie van africhten, maar van vormen tot vrijheid."

Er zijn nog veel meer roepingen. Th. Gallé is pastoraal werker in het Bernhoveziekenhuis in Oss, C. Sinnema was ook pastoraal werker en is nu diaken. Beiden vertellen over wat hen tot die keuze bracht. Het echtpaar Stoltz uit Heesch geeft hun roeping vorm met vrijwillig werk voor de parochie: zij als bestuurslid en hij als motor achter de bedevaarten van de parochie naar Lourdes, Kevelaer, Rome en verderop dit jaar het diocesane bedevaartweekend in Trier en Echternach.

Nog geen abonnee van het Bisdomblad? Wordt lezer, bestel een (proef)abonnement. Voor de prijs hoeft u het niet te laten!
20-02-2011