Nieuws

09 FEB

Pontificale hoogmis bij heringebruikname Cenakelkerk

Tijdens de hoogmis met hulpbisschop mgr. Liesen op zondag 13 februari om 11.00 uur, zal de Cenakelkerk in Heilig Landstichting opnieuw in gebruik worden genomen. Na jarenlange voorbereiding en een jaar lang daadwerkelijk restaureren is de kerk met karakteristiek oriëntaalse stijl klaar voor de volgende 100 jaar.

100 jaar geleden startte de voorbereiding van de bouw van het complex Heilig Landstichting. De stichtingsakte dateert van 28 februari 1911. Eén van de markante gebouwen die fier zijn plaats inneemt op dit complex is de monumentale Cenakelkerk. Architect Jan Stuyt gaf de kerk het oosterlijk uiterlijk, terwijl Piet Gerrits de prachtige binnenschilderingen voor zijn rekening nam. De laatste jaren werd duidelijk zichtbaar dat een ingrijpende restauratie noodzakelijk was.

"De verwondering hersteld"
Na jarenlange voorbereiding en overleg met vele instanties werd vorig jaar in januari gestart met de herstelwerkzaamheden. De Rijksdienst voor monumenten heeft veel onderzoek verricht om de oorspronkelijke kleuren zowel buiten als binnen in de kerk te achterhalen. Daardoor werd onder andere de buitenkant weer in de oorspronkelijke zandkleur geschilderd. De binnenschilderingen zijn weer helder en kleurrijk en komen mede door de aangepaste nieuwe verlichting prachtig tot hun recht. Vele parochianen bevestigen inmiddels: "De verwondering is hersteld".

Feestelijke her ingebruikname
De beëindiging van de restauratie en feestelijke her ingebruikname van de Cenakelkerk wordt op een tweetal momenten gevierd. Op zondag 13 februari komt monseigneur Johannes Liesen naar de Heilig landstichting voor de pontificale hoogmis om 11.00 uur. Na afloop is er gelegenheid voor een samenzijn in het eveneens gerestaureerde parochiecentrum.
Op zondag 27 februari om 15.00 uur is er een tweede bijeenkomst voor parochianen en genodigden waarbij de Cenakelkerk centraal staat. In een samenspel tussen muziek, zang, verhalen en een gesprek tussen een vader en een kind worden de bezoekers meegenomen op een ‘virtuele ontdekkingstocht’ in de kerk.

Boek
Ter gelegenheid van de restauratie en het eeuwfeest is een boek over het ontstaan van de Cenakelkerk uitgegeven. Deze is te koop na beide vieringen.

Voor meer informatie, bezoek www.parochiedeverrijzenis.nl
09-02-2011