Nieuws

07 FEB

In memoriam Maarten Christiaan Maria Wesseling s.m.a.

Op zaterdag 5 februari 2011 is te Nijmegen overleden de zeereerwaarde pater Maarten Christiaan Maria Wesseling s.m.a., emeritus-pastoor van de parochie H. Bartholomeus te Beek-Ubbergen.

De zeereerwaarde pater Wesseling werd geboren in ’s-Gravenhage op 28 maart 1937 en tot priester van de congregatie s.m.a. gewijd op 21 december 1963. Hij was lange tijd werkzaam als missionaris in Ghana. In het bisdom ’s-Hertogenbosch werkte hij als mede-pastor van de parochie Helmond-Noord van 1984 – 1992, als pastoor van de parochie H. Leonardus te Helmond van 1992 – 1995 en als pastoor van de parochie H. Bartholomeus te Beek-Ubbergen vanaf 1995, uit welke functie hem op 1 december 2010 eervol ontslag werd verleend.

Moge hij rusten in vrede!

N.B.
* Uitvaart: 11 februari 2011 om 11.00 uur vanuit de parochiekerk van de H. Bartholomeusparochie te Beek-Ubbergen (begrafenis zaterdag 12 februari 2011 op het kerkhof van de congregatie s.m.a. in Cadier en Keer)
07-02-2011