Nieuws

05 FEB

Promotie diocesane bedevaart opgestart in de parochies

De promotie voor diocesane bedevaart naar Echternach en Trier (2-3 juli) is op gang gekomen. Dat is een van de conclusies naar aanleiding van een belronde langs twintig parochies van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch.

Een aantal parochies heeft te kennen gegeven ‘een bus vol te krijgen’. In de parochiebladen, met de bisdomfolders en via de informatie op de bisdomwebsite wordt aandacht gevraagd voor de tweedaagse bedevaart. Negen van de twaalf dekenaten hebben tot nu toe al een contactpersoon voor werving.

Om parochies en dekenaten bij de promotie te ondersteunen heeft het Bisdom van ’s-Hertogenbosch een aantal communicatieve handreikingen gemaakt, waaronder een een powerpointpresentatie met begeleidende tekst.

Voor meer reisinformatie, de mogelijk tot aanmelden en contactgegevens met betrekking tot de diocesane bedevaart, klik hier.


05-02-2011