Nieuws

02 FEB

Priesters en diakens uitgenodigd voor Bisdomretraite Roermond

Op uitnodiging van bisschop Frans Wiertz zijn priesters en diakens van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch en andere bisdommen welkom voor de traditionele bisdomretraite van Bisdom Roemond die van 14 tot en met 16 maart plaatsvindt in het grootseminarie Rolduc te Kerkrade. Inleider van de retraite is mgr. Liesen.

Liefde voor de Kerk
In zijn uitnodiging reflecteert bisschop Wiertz op het zware weer waarin de kerk zich bevindt: "Als kerk verkeren we niet bepaald in makkelijke tijden. Zoals ik reeds in mijn Adventsbrief schreef vind ik het onbegrijpelijk dat verschillende bedienaren van de Kerk onze priesterlijke opdracht geschonden hebben. Juist daarom heb ik u opgeroepen onze liefde voor de Kerk, ondanks alle tekorten van met name ook haar bedienaren, niet te verliezen, maar deze juist versterken."

Innerlijke vernieuwing
"Christus laat zijn Kerk niet in de steek. Hij blijft haar trouw. Om een nieuw begin te maken met de hulp van de H. Geest reiken we elkaar de hand toe als één familie. Wij bemoedigen elkaar in ons pogen steeds meer te beantwoorden aan wat Jezus van ons vraagt. Meer nog dan in andere jaren wil ik van harte aandacht schenken aan het streven naar innerlijke vernieuwing van alle priesters, opdat zij hierdoor met nog meer overtuiging en kracht getuigen voor het evangelie in de wereld van vandaag."

Inleiding mgr. Liesen
Wiertz is verheugd dat hulpbisschop van ’s-Hertogenbosch mgr.Liesen bereid is om de retraite in te leiden: "Enkele jaren geleden hebben we reeds mogen ervaren hoe hij op een zeer inspirerende en vooral ook spirituele en biddende wijze een retraite kan verzorgen. Hij zal dit jaar inleidingen verzorgen rond het thema "Zijn leerlingen herinnerden dat er geschreven staat". De meditaties zullen gehouden worden aan de hand van Johannes 1-3. Biddend en luisterend naar overwegingen rond dit prachtige thema zal deze geestelijke bezinning en verdieping onze onderlinge band versterken en tegelijk ook kracht geven in ons dagelijks dienstwerk."

Programma en aanmelding
Priester en diakens kunnen zich vóór 20 februari aanmelden middels de antwoordstrook of contactgegevens onderaan deze programmainformatie.
02-02-2011