Nieuws

01 FEB

Informatiedag onderzoek armoede in Nederland

Op zaterdagochtend 16 april organiseert de dienst Kerk en Samenleving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch in samenwerking met de stichting de Vonk een informatiebijenkomst rond het onderzoek armoede in Nederland. De bijeenkomst vindt plaats in het St-Janscentrum, Papenhulst 4, den Bosch.

De bijeenkomst begint om 10.30 uur en eindigt om 13.00 uur. Hub Crijns, directeur van DISK, één van de deelnemers aan het onderzoek, zal de resultaten van het onderzoek toelichten. Diverse andere sprekers zullen de mogelijkheden voor parochies op het gebied van armoedebestrijding op plaatselijk vlak toelichten. Broeder Hans van Bemmel OFM, initiatiefnemer van het M-25 project in Delft en thans werkzaam als diaken in Veghel, zal de bijeenkomst afsluiten met een meer meditatieve overweging over armoede.

Het volledige programma wordt later via de website en via de digitale nieuwsbrief van de diocesane dienst Kerk en Samenleving bekend gemaakt. Aanmelding kan nu reeds via mzuidervaart@bisdomdenbosch.nl. t.a.v. mevrouw M. Zuidervaart. 

Onderzoek Armoede in Nederland 2010
Op 4 november 2010 presenteerden de kerken in Utrecht de resultaten van hun onderzoek naar hulpverlening aan mensen in armoede door diaconieën en caritasinstellingen. Enige bevindingen uit dat onderzoek:

het aantal aanvragen in 2009 is gegroeid in vergelijking met 2007 (PKN met 100%, RK met 20 %). In totaal werden bijna 34.000 verzoeken ingediend. Bijna negentig procent daarvan is gehonoreerd.
de kerken hebben samen 12,3 miljoen Euro gegeven aan individuele financiële hulp. De stijging met een miljoen Euro komt omdat meer kerken aan het onderzoek hebben deelgenomen. Het totaalbedrag van de PKN-kerken bleef gelijk. Aan Katholieke zijde zien we een daling van ruim een miljoen Euro.
de kerken gaven samen ook 12 miljoen Euro uit aan collectieve hulpverlening (voedselbanken, noodfondsen en diaconale projecten t.b.v. armoedebestrijding)
meer dan de helft van de diaconale organisaties is betrokken bij kerstpakkettenacties. Ze gaven gemiddeld 60 kerstpakketten weg met een totale waarde van ruim 3 miljoen Euro.
ruim 1,5 miljoen Euro ging naar inloophuizen. Die steun komt vooral van Protestantse diaconieën. Slechts een op de acht Katholieke caritasinstellingen of parochies geeft geld aan een inloophuis. Maar als men geeft, is men even royaal.
in totaal hebben de kerken bijna 30 miljoen Euro gegeven aan armoedebestrijding. Daarvan komt 7 miljoen Euro van Katholieke caritasinstellingen, parochies en Vincentiusverenigingen.

Het gehele onderzoeksverslag, de drie deelonderzoeken en aanvullende informatie zijn te vinden op de website http://www.kerkinactie.nl/armoedeonderzoek.
01-02-2011