Nieuws

24 JAN

Drie van de zeven kerken dicht in nieuwe parochie Helmond

Op 1 april 2011 zullen de Helmondse parochies H. Lambertus, Antonius van Padua en Brouwhuis-Rijpelberg verdergaan als Nieuwe Parochie. Het pastorale team zal bestaan uit pastoor E.C. Seidel, pater S. Benjamin, diaken P.C.G. de Vries en diaken H.W. Dings.

Kerksluiting
Als gevolg van grote financiële tekorten en onvoldoende pastorale capaciteit, zullen gedurende 2011 drie van de zeven kerkgebouwen worden gesloten; De Goede Herder op 16 april, de O.L.V. Middelares op 10 juli en De Schabbert op 1 oktober. Het Bisdom van ’s-Hertogenbosch heeft begrip voor de pijnlijke situatie die hierdoor in Helmond ontstaat, niet in de laatste plaats door het plotselinge overlijden van pastoor Balk op 4 december jl.

Op zaterdag 22 en zondag 23 januari zijn de zeven huidige Helmondse parochies door pastoor Seidel ingelicht. "Deze reorganisatie komt als een donderslag bij een weliswaar bewolkte hemel, en wij zijn ontdaan. Wij begrijpen als betrokkenen hier ter plaatse, geestelijkheid en vrijwilligers in het bijzonder, wat een pijn ons dit alles zal doen," vertelde hij in zijn mededeling.

Pastoor Seidel: "Ondanks de pijn, hopen wij met de nieuwe parochie samen verder te kunnen bouwen aan de toekomst van een vitale Kerk in Helmond. Want uiteindelijk gaat het daar allemaal om. De wijnstok wordt gesnoeid zodat hij weer opnieuw kan uitlopen en vrucht dragen."
24-01-2011