Nieuws

27 DEC

27 december: feest van bisdompatroon H. Johannes

Op maandag 27 december viert de Rooms-Katholieke Kerk het feest van de heilige Johannes, apostel en Evangelist. Omdat de Heilige Johannes de patroonheilige is van de kathedrale basiliek en van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch, zal de dagelijkse eucharistieviering op 27 december om 12.30 uur een plechtig karakter hebben. De beide hulpbisschoppen zullen deze gezongen H. Mis celebreren met de plebaan van de kathedraal. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd.

"Het blijft een belangrijke zaak om op voorspraak van onze patroon - de H. Johannes Evangelist - bij Onze Lieve Heer zegen af te smeken over het bisdom, kathedraal en kathedrale parochie," aldus Freek van Genugten, bisschoppelijk ceremoniarius.

De vieringen in de kathedraal zijn de komende dagen als volgt.

Maandag 27 december  | 
H. Johannes Evangelist - patroon van parochie, kathedraal en bisdom
9.00 uur Eucharistieviering
12.30 uur Eucharistieviering met samenzang; hoofdcelebrant Mgr. J. Liesen, concelebrant Mgr. R. Mutsaerts
Zaterdag 1 januari  |  Nieuwjaar – Feest H. Maria, Moeder van God
11.00 uur Eucharistieviering
Zondag 2 januari  |  Openbaring des Heren – Driekoningen
10.00 uur Eucharistieviering; hoofdcelebrant Mgr. J. Liesen
11.45 uur Eucharistieviering met kinderwoorddienst en crèche
± 17.00 uur Intocht van de Drie Koningen; ontvangst door Mgr. R. Mutsaerts

Kerststal Sint-Jan
De kerststal van de Sint-Jan is dit jaar geopend tot en met zondag 9 januari 2011. Openingstijden zijn zondag van 13.30 tot 16.30 uur en op overige dagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.15 tot 16.30 uur. De kerk sluit om 17.00 uur!
27-12-2010