Nieuws

24 DEC

Mgr. Mutsaerts: ‘lang niet alle kerkgebouwen kunnen open blijven’


"Voortgaan op de huidige basis is onverantwoord gezien de jaarlijks stijgende tekorten van parochies. Er wordt fors ingeteerd op het vermogen. We zullen daarom moeten snoeien om te groeien, om een gezonde kern over te houden voor komende generaties. Snoeien betekent onder meer dat lang niet alle kerkgebouwen open kunnen blijven." Dit zegt mgr. Mutsaerts in het vandaag verschenen Bisdomblad van december. Begin volgend jaar komt het bisdom met een nadere uitwerking rond dit thema.

"Laten we daar eerlijk in zijn. Als we niet ingrijpend reorganiseren zijn over enkele generaties alle financiën verdampt, wat onverantwoord is voor wie toekomstgericht beleid wil voeren," aldus de hulpbisschop die het beleid van de nieuwe parochies in zijn portefeuille heeft. Het bisdom Den Bosch wil in 2020 de huidige 237 parochies omgevormd hebben tot 57 nieuwe parochies.

Drie basisvoorwaarden
De hulpbisschop geeft drie basisvoorwaarden waaraan een nieuwe parochie vanaf het begin moet voldoen.
1. Het moet duidelijk zijn wie de pastoor van de nieuwe parochie is en ook wie zijn medewerkers zijn in de nieuwe parochie.
2. Verder moet er helderheid zijn over de status van de kerkgebouwen, dat wil zeggen a. welk kerkgebouw wordt de parochiekerk, b. welke zijn de overige kerken en c. welke kerkgebouwen krijgen de status kapelkerk?
3. Tot slot is het evident dat de zondag gevierd wordt met een eucharistie. In de parochiekerk is er een volledig liturgisch aanbod, je kunt er iedere dag naar de Mis. In de andere kerken zijn er alleen eucharistievieringen in het weekend. In de kapelkerken alleen wanneer dat mogelijk is.

In dit PDF-bestand is het hele artikel uit het Bisdomblad lezen.
24-12-2010