Nieuws

28 DEC

Cursus ‘Zin in oecumene?’ vanaf 12 januari

Op 12 januari 2011 start in ‘s-Hertogenbosch de cursus ‘Zin in Oecumene’. Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor een zestal cursusavonden met sprekers als drs. G. van Dartel, ds. E. Scheenstra en drs. L. Leijssen.

"Oecumene lijkt de wind niet mee te hebben," zegt cursusorganisator Ellen Kleinpenning van het Diocesaan Vormingscentrum. "Toch wordt er door veel mensen met hart en ziel aan gewerkt. Om die mensen wind in de zeilen te geven, door hen bewust te maken van de geestelijke grondslag van het oecumenisch werk en hen te helpen deze concreet gestalte te geven in de praktijk van het kerkelijk leven, organiseert het diocesaan vormingscentrum in samenwerking met de Nieuwe Parochies in het bisdom een cursus oecumene"
 
De cursus is in principe bedoeld voor parochievrijwilligers en leden van het pastoraal team die op zoek zijn naar handreikingen voor de oecumenische samenwerking. Ook geïnteresseerde gelovigen vanuit de protestantse gemeenten zijn van harte welkom. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten op woensdagavonden van 19.30 tot 22.00 uur. Als lesstof wordt de publicatie van kardinaal Walter Kasper 'Een handboek voor de spirituele oecumene' gebruikt.
 
Programma
12 januari 2011
De grondbeginselen - Geschiedenis van de oecumene; doelstellingen van oecumene; spiritualiteit en oecumene.
Inleider: Drs. G. van Dartel, secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

26 januari 2011
Oecumene als weg van geloofsverdieping - De plaats van de Heilige Schrift; katholieke en protestantse leeswijze; het oecumenisch gesprek over Maria, de martelaren en de heiligen.
Inleider: Drs. G. van Dartel
 
2 februari 2011
Gebed en eredienst - Het Onze Vader; Doop en Eucharistie; het vraagstuk van intercommunie
Inleider: Drs. G. van Dartel

16 februari 2011
Diaconie en getuigenis - Kerk als huis en leerschool van communio; mogelijkheden van samenwerking
Inleider: Drs. G. van Dartel

2 maart 2011
De protestantse kijk op oecumene.
Gastvrouw: Ds. Erica Scheenstra, predikant van de Protestantse gemeente 's-Hertogenbosch

16 maart 2011
De orthodoxe kijk op oecumene - een doorkijk vanuit de relatie met de orthodoxe wereld.
Gastheer: Drs. Leo van Leijssen, medewerker van de Katholieke Vereniging voor Oecumene

Cursuslocatie
De eerste vier bijeenkomsten worden gehouden in de Moeder Teresazaal (voormalige Bartjeskerk), Graafseweg 1, 5213 AA, 's-Hertogenbosch, telefoon parochiesecretariaat: 073-6445205. De andere twee bijeenkomsten zijn werkbezoeken.

Kosten
€ 30, - per deelnemer, exclusief € 6,- voor de uitgave 'Een handboek voor de spirituele oecumene'.

Opgave en meer informatie
Vóór 5 januari 2011 bij secretariaat Diocesaan Vormingscentrum, t.a.v. mevrouw A. van der Els, Postbus 1070, 5200 BC ‘s-Hertogenbosch. Of per e-mail: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl   
28-12-2010