Nieuws

20 DEC

Kostercursus start in Gemert


Op 19 januari 2011 start in Gemert de vierde basiscursus voor kosters. Aankomend kosters uit het Bisdom van ’s-Hertogenbosch zijn uitgenodigd voor een vijftal cursusavonden. Sinds 2007 hebben ruim 200 kosters aan de cursus deelgenomen.
 
Elke cursusavond bestaat uit twee inleidingen en een praktische verwerking. Aanbod komen thema’s als liturgie, sacramenten, sacramentalia, ambten, diensten en taken in de Kerk, liturgische houdingen en gebaren en het kerkgebouw. Deelnemers krijgen de kans om vragen te stellen over de liturgie in het algemeen of praktisch naar aanleiding van het werk in de eigen parochie.
 
Onder voorbehoud van voldoende belangstelling, zal de cursus plaatsvinden in Gemert op woensdag 19 januari, 26 januari, 2 februari, 16 februari, 2 maart 2011, telkens van 19.30 uur tot 22.00 uur. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het Diocesaan Vormingscentrum, tel.: 073 6125488
20-12-2010