Nieuws

15 DEC

Verschillende typen van mailing gebruiken

  • Een vooraankondiging creëert een voedingsbodem voor de actie door nieuwsgierigheid op te wekken. De hoofdmailing gaat dieper op de actie in en doet de geadresseerde een concreet voorstel. Reageert deze niet, dan kan een herinnering gestuurd worden. In deze brief worden opnieuw de noodzaak van de actie en van een financiële bijdrage benadrukt.
  • Na afloop van de actie wordt aan allen die meededen een bedankbriefje gestuurd, met een eerste aanduiding van de resultaten van de actie. Doel van deze brief is: de gelegde relatie verstevigen.
    Daarnaast is een bedankwoord met een (regelmatig) voortgangsbericht over de bereikte resultaten in het parochieblad aan te bevelen.
  • Voeg elementen toe die in uw parochie mensen aanspreken, zodat de brief niet te algemeen is. In onze parochie werden vorig jaar 12 kinderen gedoopt, in plaats van: in onze parochie worden kinderen gedoopt.
  • Wijs op de verschillende betalingsmogelijkheden die er zijn, zoals automatische incasso, acceptgirokaarten, periodieke schenking, etc.. Er zijn diverse voorbeeldbrieven waar de betaling goed is uitgewerkt.
  • Zorg dat de brief op één A4 past.
  • Geef informatie geven over notariële schenkingen.Voorbeeldbrieven

Bedankbrief aan bijdragende parochianen
Herinneringsbrief (Reusel) 
Herinneringsbrief (Nistelrode)
Herinneringsbrief (Schijndel)

15-12-2010