Nieuws

15 DEC

Doelgroepen selecteren met Navision

Verdeel de parochie in doelgroepen, bijvoorbeeld: mensen die al jaren bijdragen aan Kerkbalans (evt. te splitsen in bijdragen tussen € 0 – 25; € 26 – 50 en meer dan € 50); die parochieblad ontvangen of die aan initiatiesacramenten deelnamen maar nog nooit hebben bijgedragen; die slechts incidenteel contact hebben of die nieuw in de parochie zijn komen wonen. Vergeet niet de ‘slapende’ of randkerkelijke parochianen (kunnen gevraagd worden om een solidariteitsbijdrage) of de niet-betalende parochianen (vraag om een sympathisantenbijdrage )

Spreek deze doelgroep aan vanuit hun situatie en hun eigen interesses. Vraag hen om bij te dragen aan een concreet doel waar ze zich zelf iets bij voor kunnen stellen.

Voorkom dat u mensen een schuldgevoel geeft (“U bent lid, dus u moet betalen”), maar laat hen weten dat de Kerk hun financiële steun erg zou waarderen.

Hanteer in de Actie Kerkbalans geen algemeen actiemateriaal , maar zet de actie gericht (functioneel) op. Bij zo’n functionele benadering vraagt men zich af waarom mensen willen bijdragen aan hun Kerk, de antwoorden op die vraag bepalen dan het beleid. Ook “evaluatie van de aanpak en analyse van de resultaten” horen bij zo’n functioneel-zakelijke benadering.

Functioneel actie voeren betekent: verbreden en verdiepen.
 

Voorbeeldbrieven

Hieronder vindt u een aantal modellen van doelgroepgerichte brieven. Deze pagina's openen in Acrobat Reader.


In vier filmpjes wordt uitgelegd hoe u uit Navision selecties kunt maken van doelgroepen en deze bijvoorbeeld in een Excel bestand kunt opslaan voor gebruik in uw Kerkbalansbrieven. De filmpjes openen in een nieuw scherm binnen het Youtube-kanaal van het Bisdom.

Verbreden: maken van een selectie van de doelgroep jongeren
Verbreden: maken van een selectie van ontvangers van het parochieblad
Verdiepen: selecteren van betalers die een niet-afgerond bedrag bijdragen
Verdiepen: selecteren van eerdere bijdragen/betalers tussen 0 en 50 euro

15-12-2010