Nieuws

15 DEC

Kerkbalans personaliseren

Personaliseer de brief via informatie uit uw kerkledenadministratie. Met personaliseren van de brief wordt bedoeld:

- Zowel in de adressering als in de aanhef de (correcte) NAW-gegevens gebruiken (naam-adres-woonplaats). Geachte heer Van Dijk, spreekt meer aan dan: Beste parochiaan. . ‘Anonieme’ brieven of ongeadresseerde post gaat makkelijk verloren in de massa reclame die mensen elke dag door de brievenbus krijgen. Gebruik bij gepersonaliseerde brieven een vensterenvelop, zodat de NAW gegevens zichtbaar zijn.

- In de brief het concrete bedrag noemen dat de geadresseerde het jaar daarvoor heeft bijgedragen (en zo gewenst een concreet richtbedrag voor de nieuwe actie).

- Ondertekening met een handtekening door de met naam genoemde pastoor of penningmeester (niet het kerkbestuur en zeker niet een werkgroep Kerkbalans).


 
Voorbeeldbrieven

In vier filmpjes wordt uitgelegd hoe u uit Navision selecties kunt maken van doelgroepen en deze bijvoorbeeld in een Excel bestand kunt opslaan voor gebruik in uw Kerkbalansbrieven. De filmpjes openen in een nieuw scherm binnen het Youtube-kanaal van het Bisdom.

Verbreden: maken van een selectie van de doelgroep jongeren
Verbreden: maken van een selectie van ontvangers van het parochieblad
Verdiepen: selecteren van betalers die een niet-afgerond bedrag bijdragen
Verdiepen: selecteren van eerdere bijdragen/betalers tussen 0 en 50 euro

15-12-2010