Nieuws

15 DEC

Functie van Hoofd Afdeling Bouwzaken vacant

De afdeling bouwzaken van het bisdom van ’s-Hertogenbosch staat, binnen de kaders van het bisschoppelijk beleid, de parochies in het diocees ten dienste bij de instandhouding van hun onroerend goed, in het bijzonder de kerkgebouwen. Op de afdeling is de functie vacant van

HOOFD AFDELING BOUWZAKEN (V/M)

Uw belangrijkste taken
U geeft vanuit het bisdomkantoor in ’s Hertogenbosch leiding aan de architecten en de bouwadviseurs, die de parochies begeleiden bij de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden van diverse aard aan hun – vaak monumentale – (kerk)gebouwen. U zorgt er voor dat de afdeling bouwzaken de veranderingen doormaakt, nodig om ook in de toekomst haar opdracht optimaal te kunnen vervullen. De kennis- en adviesfunctie ten aanzien van relevante overheidsregelingen bouwt u verder uit. U zorgt voor een goede integratie van de werkzaamheden van uw afdeling met andere afdelingen en diensten van het bisdom.

Uw profiel
- Gerichte opleiding (TU/HTS-bouwkunde) en kennis, mede gebaseerd op ruime ervaring;
- Affiniteit met monumentale (kerk)gebouwen, bij voorkeur blijkend uit bekendheid met het restauratievak en kennis van de geschiedenis van de bouwkunst;
- Praktiserend Rooms-Katholiek;
- Aantoonbare leidinggevende capaciteiten, bij voorkeur verder ontwikkeld binnen een projectgeoriënteerde organisatie;
- Een visie op de organisatie van een afdeling bouwzaken;
- Communicatief vaardige persoonlijkheid;
- Teambuilder, in staat om veranderingen door te voeren.

Ons aanbod
Een boeiende, veelzijdige en uitdagende functie. Arbeidsvoorwaarden conform de eigen rechtspositieregeling van het bisdom.

Meer informatie
Op het bisdomkantoor (073-6125488) bij de directeur-econoom van het bisdom, drs. P.A.M. Broeders, di.
Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae, kunt u binnen twee weken na het verschijnen van deze advertentie richten aan hem op het volgende postadres: Postbus 1070, 5200 BC, ’s-Hertogenbosch.
Een psychologisch onderzoek of assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

15-12-2010