Nieuws

15 DEC

Actie Kerkbalans in de parochie

Ieder jaar in januari vindt de Actie Kerkbalans plaats. Kerkbalans is de gezamenlijke actie van vijf Nederlandse kerken voor de geldwerving ten behoeve van de plaatselijke parochies, gemeenten en kerken. Het bisdom wil parochies graag helpen om via voorbeeld brieven, gericht aan diverse doelgroepen, de opbrengst van Kerkbalans te stabiliseren en wellicht te verhogen. Aan parochies is gevraagd hun brieven aan het bisdom te sturen ter publicatie op deze website. Daarnaast zijn er enkele voorbeeldbrieven door het bisdom bijgevoegd.


Dat er met een eigentijdse aanpak voor de rk kerk nog veel te winnen is, blijkt al uit een vergelijking met de bijdragen van protestantse kerkleden. De deelname bij hen is bijna 2 keer zo hoog (80% tegen 44%), het bedrag 3 keer zo hoog (220 euro tegen 70 euro per bijdragend huishouden). Met de helft aan kerkleden haalt de PKN een 3 keer hoger bedrag binnen (195 miljoen tegen slechts 60 miljoen aan rk zijde).

De actie Kerkbalans vraagt om een eigentijdse, goed onderbouwde actie, waarbij de geautomatiseerde kerkledenadministratie (Navision) een onmisbaar hulpmiddel is. Mensen zijn steeds minder bereid ‘zomaar’ geld te geven; zij willen geïnformeerd worden over het doel waaraan zij geven en hoe het geld wordt besteed. De actie Kerkbalans vraagt om (structurele) financiële steun en vraagt géén aalmoes. Het komt er op aan om verschillende groepen parochianen te onderscheiden en hen helder toe te lichten waarom precies die vraag aan hen gesteld wordt. In het noemen van een concreet aansprekend doel wordt ook iets duidelijk gemaakt van het belang dat zij (kunnen) hebben bij het in stand houden ervan.

Op 4 webpagina's geven wij u tips en voorbeeldbrieven zelf die u als PDF kunt downloaden. Vanuit de PDF kunt u tekst aanslepen en kopieeren en plakken in bijvoorbeeld een Word bestand, waarmee u een zogeheten mailmerge kunt doen, dat is NAW gegevens toevoegen aan een individuele brief (personaliseren). Dit zijn de hoofdstukken:
Personaliseren van uw Kerkbalansbrieven
Verschillende typen mailings

Alle voorbeeldbrieven zijn kort van commentaar voorzien (in het rood) en wellicht in aangepaste vorm bruikbaar voor andere parochies.
Vanuit de PDF kunt u tekst aanslepen en kopieeren en plakken in bijvoorbeeld een Word bestand, waarmee u een zogeheten mailmerge kunt doen, dat is NAW gegevens toevoegen aan een individuele brief (personaliseren).
 
Meer informatie over de Actie Kerkbalans, o.a. over brieven schrijven, vindt u op www.kerkbalans.nl
15-12-2010