Nieuws

08 DEC

In memoriam Gerardus Benedictus Jansen m.h.m.

Op 5 december 2010 is te Arnhem overleden de zeereerwaarde pater Gerardus Benedictus Jansen m.h.m., emeritus-pastoor van de parochie H. Maria Boodschap te Goirle.

Emeritus-pastoor Jansen werd geboren in Hillegom op 31 december 1927 en op 11 juli 1954 tot priester gewijd. Hij was lid van de congregatie van de missionarissen van Mill Hill (m.h.m.). In het bisdom van ’s-Hertogenbosch was hij werkzaam als pastoor te Goirle (parochie H. Maria Boodschap) van 1977-1998, als mede-pastor van de drie Goirlese parochies (H. Geest, H. Johannes Onthoofding en H. Maria Boodschap) vanaf 1998 en vanaf 2000 als mede-pastor van de parochie Goirle (ontstaan uit een fusie van de drie voornoemde parochies) uit welke functie hem op 5 april 2010 eervol ontslag werd verleend.

Moge hij rusten in vrede.

N.B.
- 9 december 2010 om 11.00 uur: Eucharistieviering uit dankbaarheid in het Missiehuis Vrijland te Oosterbeek, waarna hij begraven zal worden op de eigen begraafplaats aldaar
08-12-2010