Nieuws

08 DEC

Vrijwilligers

Net als in Rome, zijn ook bij de bedevaart naar Echternach en Trier vrijwilligers onmisbaar. Zonder hen is er geen bedevaart mogelijk! Ook deze keer zijn er busleiders, groepsleiders en hotelleiders nodig.

Wij waarderen de inzet van onze vrijwilligers zeer en we prijzen ons gelukkig dat er nog altijd voldoende belangstelling is voor dit soort werkzaamheden. De kwaliteit van een bedevaart wordt immers verhoogd door de gemotiveerde inzet van vrijwilligers. Om onze dankbaarheid voor hun inzet te tonen, bieden wij geselecteerde vrijwilligers een kleine korting aan op de reguliere deelnemersprijs. Als vrijwilliger betaalt u €170.

Bent u geïnteresseerd om mee te gaan als vrijwilliger? U kunt zich dan aanmelden via de website van VNB: www.vnbreizen.nl (klik bovenin op het kopje ‘vrijwilligers’).

Wij wijzen u er graag op dat uw aanmelding niet direct betekent dat u bent aangesteld als vrijwilliger voor de bedevaart. Het kan namelijk voorkomen dat er te veel vrijwilligers aanmelden ten opzichte van het aantal pelgrims dat deelneemt. In dat geval moeten wij helaas een keuze maken en is het mogelijk dat u afvalt. U bent dan natuurlijk nog steeds van harte welkom om als pelgrim mee te gaan met de bedevaart.

Wanneer u zich aanmeldt als vrijwilligers nemen wij uw aanmelding mee in onze selectieprocedure en wij verwachten u na 1 maart 2011 te kunnen laten weten of u wordt aangesteld als vrijwilliger. Mogelijk maakt een intakegesprek deel uit van de procedure.

Op woensdagavond 22 juni 2011 is van 18.30-21.30 uur een vrijwilligersavond gepland voor de bedevaart naar Echternach en Trier (locatie nog niet bekend). Alle aangestelde vrijwilligers worden hier verwacht voor de laatste instructie en natuurlijk ook ontmoeting met elkaar.

Heeft u vragen over het deelnemen als vrijwilliger of over de aanmeldingsprocedure? Neemt u dan contact op met VNB (zie: Contact).


Start  |  Programma  |  Kosten en Inschrijving  |  Vrijwilligers  |  Promotiemateriaal  |  Contact
08-12-2010