Nieuws

08 DEC

Jongerenontmoeting in Rotterdam: ‘Taize aan de Maas’

De 33e Europese jongerenontmoeting, georganiseerd door de gemeenschap van Taizé, vindt plaats van 28 december 2010 tot 1 januari 2011 in Rotterdam. Dit gebeurt op uitnodiging van de Nederlandse bisschoppenconferentie, het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland en de Nederlandse Raad van Kerken. Bij de duizenden jongeren die in de lokale kerken actief zullen zijn voegen zich meer dan 20.000 jongeren vanuit heel Europa voor vijf dagen van uitwisseling en gebed.

Met deze nieuwe etappe in de ‘Pelgrimage van vertrouwen op aarde’ wil de gemeenschap van Taizé de weg voortzetten die zijn stichter, frère Roger, is begonnen om jongeren te ondersteunen in hun zoektocht naar verzoening en vrede. Niet alleen tussen christenen, maar tussen alle mensen.

Twee dagreizen vanuit Bisdom Den Bosch
Kapelaan Jacques Grubben maakt jongeren in Boxtel en omstreken warm voor de Taizé-ontmoeting. Enkele tientallen jongeren in zijn regio hebben al belangstelling getoond om voor één dag (op 30 december) op en neer te gaan naar Rotterdam. Grubben: "Het is een laagdrempelige manier om met het geloof in aanraking te komen. Het is ook een concreet initiatief waaruit opnieuw allerlei andere initiateven ontstaan. Je leert elkaar echt kennen tijdens zo’n ontmoeting. Verbroedering is een van de mooie charmes van Taizé. Een heel andere manier van kerk zijn, waarbij eenheid typerend is."

Ook vanuit parochie Binnenstad Tilburg wordt er een dagtocht aangeboden. Op 30 december zal vanuit de parochie gezamenlijk worden gereisd en vanaf 11.00 uur worden aangesloten bij het programma in de Ahoy. Lieve Smeulders regelt het Tilburgse initiatief. "Het is een mooie manier om gezamenlijk bij de Heer te zijn en het jaar af te sluiten. Het is ook heel geschikt om andere mensen uit te nodigen dan alleen de jongerengroep," aldus Smeulders.

Meer informatie
Op de website Taize in Nederland is meer informatie beschikbaar over het evenement. De flyer van de Tilburgse Binnenstadparochie is hier te downloaden. Meer informatie zal t.z.t. worden bijgewerkt op het jongerengedeelte van de bisdomwebsite.
08-12-2010