Nieuws

07 DEC

In Memoriam Daniël Egbertus Maria Balk a.a.

Op zaterdag 4 december 2010 is te Helmond, tijdens de Eucharistieviering in zijn parochiekerk, plotseling overleden de zeereerwaarde pater Daniël Egbertus Maria Balk a.a., pastoor van de parochie H. Antonius van Padua te Helmond.

Pastoor Balk werd geboren in Borne (Overijssel) op 6 april 1940 en tot priester gewijd op 18 december 1965. Hij was lid van de orde van de Assumptionisten. In het bisdom van ’s-Hertogenbosch was hij werkzaam als kapelaan te Vught (parochie H. Paulus en H. Antonius) van 1975-1977, als kapelaan te Vught-Zuid van 1977-1982, als pastor te Helmond (parochie Helmond-Centrum) van 1985-1988, als waarnemend pastoor te Helmond (parochie Helmond-Noord) vanaf 1988, tevens als pastoor van de Helmondse parochies Z. Edith Stein en H. Paulus van 1992-2001 en als pastoor van de parochie H. Leonardus te Helmond vanaf 1996. Vanaf 2001 was hij tevens pastoor van de parochie O.L. Vrouw van Binderen te Helmond. In 2003 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H. Antonius van Padua te Helmond.

Moge hij rusten in vrede!

N.B.
- Avondwake: vrijdag 10 december 2010 om 19.00 uur in de Pauluskerk te Helmond
- Uitvaart: zaterdag 11 december 2010 om 11.00 uur vanuit dezelfde parochiekerk
07-12-2010