Nieuws

06 DEC

Bisschop Hurkmans draagt op doktersadvies taken tijdelijk over


Bisschop Hurkmans van ’s-Hertogenbosch heeft op doktersadvies zijn taken tijdelijk overgedragen aan zijn beide hulpbisschoppen. De bisschop heeft de afgelopen twee jaar met een kleine staf, zonder de hulpbisschoppen, extra inspanningen geleverd en geeft aan dat hij langere tijd de grenzen van zijn persoonlijke reserves heeft overschreden. In november dit jaar had hij twee keer kort achter elkaar de griep. Hoe lang het herstel van de bisschop gaat duren is niet te zeggen. De bisschop zal voorlopig niet aan de Parade in Den Bosch verblijven.

Mgr. Mutsaerts zal als eerste vicaris-generaal de taken van de bisschop overnemen en de bisdomstaf voorzitten. De bisdomstaf bestaat nu tijdelijk uit Mgr. Mutsaerts, Mgr. Liesen (tevens vicaris-generaal) en directeureconoom diaken Broeders.
06-12-2010