Nieuws

03 DEC

Opening congrescentrum Mariënkroon

Met de onthulling van een kunstwerk opende mr. H. Wijffels vandaag in een overvolle zaal in abdij Mariënkroon te Nieuwkuijk het nieuwe congrescentrum "Mariapoli Mariënkroon" van de Focolarebeweging.

Bij de opening zei Wijffels, die lid is van het comité van aanbeveling van het project Mariapoli Mariënkroon, dat hij het centrum en de spiritualiteit van Focolare waardeert omdat wordt gewerkt aan nieuwe gemeenschapsvormen waarbij verbinding, duurzaamheid en relaties centraal staan. Wijffels: "De cultuur van nu is in crisis, daar kunnen we niet mee verder. We zijn geen losse deeltjes maar verbonden deeltjes. Deze visie is de basis voor een nieuwe cultuur; een relationele ethiek moet de basis zijn voor een leven met elkaar en met de natuur. In alle wijsheidstradities vinden we als gemeenschappelijk noemer ‘de gulden regel’, behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Dat vind ik terug in de Focolarebeweging."

Indruk maakte ook de toespraak van abt Hopstaken. Enerzijds ervaart hij vreugde omdat het christelijk leven op Mariënkroon wordt voortgezet. Anderzijds doet het hem zeer dat het abdijleven van de Cisterciënzerpaters dat er eens was, er bijna niet meer is. Andere toespraken maakten onder meer duidelijk hoe zeer de Focolaregemeenschap inmiddels een gewaardeerd deel van de plaatselijke samenleving is geworden.

Bij ontstentenis van de bisschop, mgr. Hurkmans, las directeur-econoom drs. P. Broeders van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch diens woorden voor. Bisschop Hurkmans: "Het Centrum waarvan wij vandaag de opening vieren staat stevig in de kerkgeschiedenis van ons land, het heeft diepe wortels in een Beweging met een aansprekende spiritualiteit voor onze tijd en kan dus van grote waarde zijn voor de toekomst van de Kerk van Nederland. Dankbaar ben ik dat het werk van de paters Cisterciënzers, weliswaar anders, maar toch ook hetzelfde doorgaat. Moge Gods Zegen rusten op dit huis."

Na afloop van de officiële opening konden de gasten een kijkje nemen in het centrum. De gehele tekst van de bisschop is hier te lezen. Voor meer informatie, bezoek ook www.focolare.nl

Foto en citaat Wijffels: Focolare.nl
03-12-2010