Nieuws

29 NOV

Nieuwe Parochie ‘Maria Moeder van de Kerk’ opgericht

Op zondag 28 november, de eerste zondag van Advent, is Nieuwe Parochie ‘Maria, Moeder van de Kerk’ opgericht. Tijdens een pontificale hoogmis overhandigde mgr. Mutsaerts het oprichtingsdecreet aan pastoor-deken Kerssemakers, het kerkbestuur en het pastoraal team.
 
In zijn overweging benadrukte hulpbisschop Mutsaerts dat "resultaten uit het verleden garantie bieden voor de toekomst." Daarvoor is het goed te weten welke resultaten en welke toekomst bedoeld worden. Mutsaerts: "Het verleden toont ons Gods Zoon die door God gezonden een nieuw begin heeft gemaakt, een werkelijk nieuw begin, met een nieuwe visie op God en de mens, een nieuwe visie op liefde, op dood, op eeuwig leven, een nieuwe visie en een nieuwe ervaring. Het begon allemaal met die allereerste kerstnacht. Onze Adventverwachting steunt op het woord van Jezus: ‘Zie, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan het einde van de tijd’."

"Onze hoop steunt op het resultaat van ontelbare heiligen die in tweeduizend jaar in het klein steeds weer iets van Gods Koninkrijk mochten realiseren. Onze droom is niet ontstaan uit wanhoop en onmacht, is geen projectie om aan de werkelijkheid te ontsnappen. Onze droom is niet eens een droom, het is een groeiend besef dat God doorgaat met dat waarmee Hij al lang begonnen."

"Als God welkom is in deze NP, als Maria welkom is in deze NP, weet dan dat God met u is. Dat vraagt om verandering. Dat vraagt om geestelijke vernieuwing. Dat vraagt om een visie waar ook uw kinderen en kleinkinderen hun voordeel mee kunnen doen. Ik hoop dat u daar allen van harte aan meewerkt. En dan rest mij u van harte te feliciteren met de nieuwe parochie en met uw nieuwe pastoor."

De Nieuwe Parochie wordt gevormd uit de parochies H.Antonius Abt te Sint Anthonis, H.Matthias te Oploo, H.Catharina van Alexandrië te Ledeacker, H.Cornelius te Wanroij, H.Rochus te Rijkevoort, H.Paulus te Landhorst, H.Laurentius te Vierlingsbeek, H.Antonius Abt te Maashees, H.H.Theobaldus en Antonius van Padua te Overloon, H.Hart van Jezus te Westerbeek en St.Joseph te Stevensbeek.

De parochie Maria, Moeder van de Kerk zal worden bediend door een pastoraal team bestaande uit pastoor-deken R.J.M. Kerssemakers, kapelaan Chr.C. Rodeyns, kapelaan P.H.C. Raaphorst en kapelaan H.J.A. Janssen. Het pastoraal team wordt bijgestaan door pastoraal assistente G.M.J.J. Vissers.

In het dekenale katern van maart 2010 besteedde het Bisdomblad aandacht aan de vorming van deze Nieuwe Parochie. Dit katern is hier te downloaden.
29-11-2010