Nieuws

28 NOV

Advent 2010

Vandaag viert de rooms-katholieke kerk de eerste zondag van de Adventstijd, de voorbereidingstijd voor Kerstmis. Wereldwijd bereiden christenen zich voor om de geboorte van Jezus Christus te gedenken.

Met de start van de Advent, begint vanaf vandaag ook de jaarlijkse Adventsactie van de rooms-katholieke kerk in Nederland. Parochies vragen daarmee aandacht en financiële steun voor het kerkelijk ontwikkelingswerk in de tijd voor Kerstmis.

De actieperiode loopt van 28 november tot en met 24 december. De Adventsactie biedt parochies in totaal vijftien projecten aan verspreid over de hele wereld. Die zijn te zien op de wereldkaart die op de website van de adventsactie staat: www.adventsactie.org (tabblad Parochie-info).

Kerkelijk ontwikkelingswerk wordt gedaan door mensen in de ontwikkelingslanden zelf. Het kan gaan om onderwijs, medische zorg, economische weerbaarheid, emancipatie, gemeenschapsopbouw en geloofsverkondiging. Katholiek ontwikkelingswerk wordt gedragen door mensen uit de kerk, maar is niet tot hen beperkt.

De katholieke kerk heeft een goed functionerend internationaal netwerk door de vele bisdommen en parochies en hoeft geen eigen organisatie op te bouwen en te bekostigen. Adventsactie benut dit netwerk om informatie te verkrijgen over de situatie ter plekke en voor controle op de uitvoering.

28-11-2010