Nieuws

25 NOV

Roeping en vorming centraal in novembereditie Bisdomblad

Het Bisdomblad van november gaat over roeping en vorming, een thema waarbij direct gedacht wordt aan het aantal priesters en priesterstudenten, schrijft M. Savelsbergh in het 'Van de redactie' van het blad. "Is er straks bij ons nog een Mis? Wat zijn dat voor mannen die daar op zo’n seminarie zitten? Wat erg dat ze niet mogen trouwen..."

In een Bisdomblad met als thema ‘roeping en vorming’, mag een presentatie van het diocesaan vormingscentrum met haar vernieuwde cursusaanbod niet ontbreken. Hoewel veel van het goede dat in de afgelopen twintig jaar opgebouwd is bewaard is gebleven, zijn er ook veel dingen veranderd. Het meest opmerkelijke is misschien wel de grote variatie in cursussen, locaties, cursusduur, inhoud en wijze van deelnameEllen Kleinpenning, directeur van het vormingscentrum, illustreert dat aan de hand van enkele voorbeelden.

Meer dan tweehonderd kosters, mannen en vrouwen, waren onlangs bijeen voor de eerste diocesane kostersdag. Na een vieiring in de kathedraal kregen zij in het Sint-Janscentrum drie lezingen met tips en tricks''voor de praktijk.

Al in de Handelingen van de Apostelen wordt het ambt van diaken genoemd. Door hun assistentie, konden de apostelen zich toeleggen op het gebed en de verkondiging. Dit ambt is als een van de drie kerkelijke wijdingen altijd blijven bestaan. Twee diakens vertellen over hun roepinggeschiedenis en werk.

Nog geen abonnee? Vraag online een (proef)abonnement aan. Voor de prijs hoeft u het niet te laten!


25-11-2010