Nieuws

18 NOV

Studiedag: De diaken in de Nieuwe Parochie

Met het thema "De diaken in de Nieuwe Parochie" vindt er op maandag 22 november de jaarlijkse studiedag voor diakens plaats in het Sint-Janscentrum te ’s-Hertogenbosch. Inhoudelijk zal onder andere worden ingegaan op de brochure "Gezonden om te dienen".

De vorming van Nieuwe Parochies betekent in de praktijk een andere manier van werken voor de diaken. In de dekenale katernen van het Bisdomblad komen diakens hierover aan het woord. In de november-editie van het blad legt diaken Henk Welling uit er in zijn beoogde Nieuwe Parochie cultuurverschillen zijn in de huidige parochies: "Natuurlijk is er verschil in kerkbeleving. De kerkbezoekers zijn een afspiegeling van de sociale opbouw van de stad. Laten we echter stoppen met kijken naar wat ons scheidt, en maar kijken naar wat je samen kunt doen."

Het middagprogramma van de dag wordt verzorgd door diaken drs. Tim Bangert. Ter afronding zullen er voorstellen voor navorming en studie worden besproken. De dag zal informeel worden afgesloten met een hapje en een drankje.

Meer (programma)informatie kan worden ingewonnen via mevr. I. Bodewes: 073 6125488
18-11-2010