Nieuws

17 NOV

Wijffels opent congrescentrum Focolare

Op vrijdag 3 december 2010 opent Herman Wijffels het nieuwe congrescentrum Mariapoli Mariënkroon van de Focolarebeweging in Nieuwkuijk. Bisschop Hurkmans, die de ontwikkelingen op het terrein van de cisterciënzerabdij vanaf het begin heeft gevolgd, zal bij de opening aanwezig zijn.

Het Evangelie leefbaar
Bisschop Hurkmans: "Het Congrescentrum van de Focolare in het bisdom van ’s-Hertogenbosch is een grote aanwinst voor de Kerk van Nederland. Er zijn in de Kerk plaatsen nodig waar het vuur van de Heilige Geest brandt. De Focolare beweging stelt zich in dienst van God. Zij creëren plaatsen waar iets van Hem ervaren kan worden. Doordat zij structureel de spiritualiteit van "een maken" en van "lief hebben" te leven maken zij het Evangelie concreet beleefbaar voor anderen."

"Zij leven in gemeenschap een geestelijk leven. Dit is het eerste wat de Focolare beweging doet. Toch vraagt het geestelijk leven om een concrete materiële omgeving. Er is een huis nodig waarin men met anderen in eenheid en liefde kan leven. Om anderen te laten delen in de rijkdom van de Focolarebeweging, welke geen andere rijkdom is dan de rijkdom van de Kerk, is er een Congrescentrum nodig."

"Gelukkig is de beweging niet helemaal opnieuw moeten gaan beginnen. Zij hebben van de Cisterciënzers een abdij gekregen. Een huis met een kapel waar al meer dan honderd jaar een biddende gemeenschap het Evangelie leeft. Ze kregen hiermee een parel in handen. Maar er was vernieuwing en aanpassing nodig. Daarom worden kosten noch moeite gespaard om een echt Congrescentrum in te richten. Van harte feliciteer ik Abt Hopstake en de Focolare beweging met het nieuwe Congrescentrum. Dat het een plaats mag zijn waar het vuur van de Heilige Geest mag blijven branden."

"De juiste investeringen in onze toekomst"
Prof.dr. Herman Wijffels is lid van het comité van aanbeveling van het project Mariapoli Mariënkroon. Hij noemt het centrum "een initiatief dat, voortbouwend op de kracht van het oude, met een nieuwe spiritualiteit durft te werken aan een betere wereld". "Dit soort vormingsplaatsen zijn nodig om collectief te kunnen groeien naar betere relaties tussen mensen en groepen. Dit zijn de juiste investeringen in onze toekomst", aldus econoom Wijffels. Met de komst van een eigentijds vormings- en ontmoetingscentrum behoudt het abdijterrein, waar ook kardinaal Simonis woont, voor de toekomst zijn religieuze en cultuurhistorische waarde.

Focolare
Focolare is een internationale kerkelijke beweging die zich in alle delen van de wereld inzet voor sociale cohesie en de oecumenische en interreligieuze dialoog. Bijzonder aan het centrum Mariapoli Mariënkroon in Nieuwkuijk bij Den Bosch is dat de dragende kracht ervan bestaat uit een christelijke gemeenschap van gezinnen, jongeren, alleenstaanden en religieuze leefgroepen. Deze gemeenschap laat zich inspireren door het Evangelie.

Meer informatie over het centrum is hier te lezen.
17-11-2010