Nieuws

16 NOV

Jongerencollecte en DiaconAction: aandacht voor en door jongeren

Dit weekend, 21 en 22 november, wordt in de parochies de jaarlijkse jongerencollecte gehouden. De opbrengst van deze collecte gaat voor de helft naar het jongerenwerk in de bisdommen, die daar diocesane activiteiten voor jongeren mee mogelijk maken. De andere helft van het geld gaat naar Jongkatholiek, dat onder andere de Katholieke Jongerendag en de Wereldjongerendagen organiseert.
 
Jongerencollectekrant
Om de jongerencollecte onder de aandacht te brengen, heeft JongKatholiek, de landelijke jongerenafdeling van de Katholieke kerk, een speciale Jongerencollectekrant uitgegeven. De Jongerencollecte is namelijk een onmisbare steun in de rug voor het Katholiek jongerenwerk. Om dit werk vitaal en bruisend te houden is niet alleen de inzet van heel veel vrijwilligers nodig, maar ook een financiële impuls.

De collecte bracht vorig jaar €20.000 op. Met het verspreiden van de Collectekrant hoopt men dat in 2010 nog meer parochies mee zullen doen, zodat ook volgend jaar weer veel projecten kunnen worden gerealiseerd. Om die reden bevelen de Nederlandse bisdommen de collecte dan ook van harte bij de parochies aan.
 
De Jongerencollectekrant is door alle Nederlandse bisdommen verspreid en is hier te downloaden.

DiaconAction: feestavond en acties
Het derde weekend van november staat in Nederland op meerdere manieren in het teken van jongeren: in hetzelfde weekend vindt ook DiaconAction plaats. DiaconAction is een diaconale activiteit voor tiener- en jongerengroepen, waarbij zij in actie komen voor mensen in hun eigen omgeving.
 
Ook in het bisdom van 's-Hertogenbosch nemen verschillende jongerengroepen deel aan DiaconAction. Zo zal jongerengroep J.P.D.D.E. uit de parochie Drunen-Elshout ouderen begeleiden tijdens een muzikale middag in een plaatselijk zorgcentrum en maken de jongerengroepen Het Honk (Uden) en Samen Onderweg (Zeeland) opnieuw gezamenlijk fruitmanden voor de minderbedeelden in hun omgeving. 
 
Om het diaconale weekend feestelijk in te luiden, vindt vrijdagavond 19 november de aftrapavond van DiaconAction plaats. Vanaf 19.00 uur zijn tieners en jongeren er welkom voor de H. Mis, gevolgd door een feestelijk avondprogramma.

Voor meer informatie en aanmelding klik hier.
 
 
 
16-11-2010