Nieuws

15 NOV

Collecteschema 2011 bekend

Het Collecteschema voor 2011 is door de Bisschoppenconferentie vastgesteld. Het collecterooster bevat onder meer een aantal jaarlijkse missionaire collectes en de Jongerencollecte. Het collecteschema is opgenomen in het Parochiehandboek en de Bisdomkalender.

2011: 
16 t/m 30 januari Kerkbalans
09 Mrt. t/m 24 april Vastenaktie [BVA/Cordaid]
07 + 08 mei zondag Oosterse Kerken [KVOeAW]
14 + 15 mei Roepingenzondag
11 t/m 19 juni Pinksteraktie [Week Ned. Missionaris]
25 + 26 juni St. Pieterspenning

27 + 28 augustus
Missie Verkeersmiddelen Aktie / MIVA
18 t/m 25 september Vredesweek-collecte
24 + 25 september NKT / Geestelijke Verzorging Militairen
08 + 09 oktober Pauselijke Missiewerken
22 + 23 oktober Pauselijke Missiewerken
05 + 06 november Willibrordzondag
12 + 13 november Radboudzondag
19 + 20 November Nationale Jeugdcollecte
26 november t/m 18 december Adventsaktie [BAA]

15-11-2010