Nieuws

14 NOV

Bisschop waardeert 200 Brabantse Schuttersgilden

Met een bezoek aan de tentoonstelling 'Gildetrots op Brabants Zilver' in museum Kempenland in Eindhoven op vrijdag 12 november wil bisschop Hurkmans zijn waardering uitdrukken voor het werk van de 200 schuttersgilden in de provincie. De Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden bestaat 75 jaar en organiseert de tentoonstelling waarin Gildenzilver te zien is met name dat van schutterskoningen.

"Wie de eer te beurt valt om koning te worden bij een van de vele Brabantse schuttersgilden, legt die gebeurtenis vast in de vorm van een zilveren koningsschild dat wordt toegevoegd aan de dikwijls rijke en vaak ook zeer oude verzameling schilden die het gilde in zijn bezit heeft," vertelt de heer Th. Vaessen, voorzitter van de commissie Studie, Archief en Tentoonstellingen. "Het kunnen grote of kleine schilden zijn die altijd de naam van de koning laten zien en het jaar waarin hij of zij de titel verworven heeft."

De tentoonstelling laat de ontwikkeling van de schilden vanaf de 17e eeuw zien en daarmee de ontwikkeling van de Brabantse beroepsbevolking. In de 17e en 18e eeuw zijn het vooral agrariërs en daarmee verbonden beroepen zoals molenaars. Typische ambachten zoals wevers en voermannen komen voor tot in het begin van de 20e eeuw. Na 1950 komen alle moderne beroepen van arts tot politieman en van fysiotherapeut tot brandweerman. Naast beroepen staan er op de schilden ook vaak patroonheiligen.

Schuttersgilden zijn present bij officiële gelegenheden waaronder ook veel kerkelijke feesten. De mannen en vrouwen dragen zwierige uniformen of kostuums en zijn te herkennen aan tromgeroffel, vaandels, kruisbogen en geweren. Bij het 450 jarig jubileum van het bisdom Den Bosch in 2009 trokken zo'n 50 gilden op naar de Sint-Jan in Den Bosch. Ook waren ze aanwezig bij de wijding van de twee hulpbisschoppen van het bisdom en is er jaarlijks een hoofdliedendag in 's-Hertogenbosch. Maar ook op parochieniveau zijn gilden actief.

In Brabant zijn zes schutterskringen: Peelland, Maasland, Kempenland, Baronie en Markiezaat, Kwartier van Oirschot en Land van Cuijk. Ze zijn verenigd in de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden, waarbij broederschap zoals bedoeld in de Bijbel en verbonden met de Rooms Katholieke Kerk, het belangrijkste bindende element is, waarop elke gildebroeder (man of vrouw) persoonlijk aanspreekbaar is. De historie van de gilden gaat terug op het verdedigen van het bezit van een stad of dorp waarbij onder meer het kerkgebouw voor plundering verdedigd werd. De oprichting van gilden in Brabant gaat terug tot in de late Middeleeuwen (1450).

Zie ook www.schuttersgilden.nl

14-11-2010