Nieuws

10 NOV

200 kosters op eerste Kosterdag

De eerste diocesane kosterdag die op zaterdag 6 november in ’s-Hertogenbosch plaatsvond werd door ruim 200 kosters bezocht. Samen met bisschop Hurkmans werd de dag geopend met een eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal.
 
Aansluitend vond er een programma van verdieping en ontmoeting plaats in het Sint-Janscentrum waarbij de bisschop de kosters persoonlijk bedankte en bemoedigde. Een reeks van drie lezingen werd ingeleid door mevrouw E. Kleinpenning van het Diocesaan Vormingscentrum (DVC). Het DVC geeft al enkele jaren 3 kosterscursussen in het gehele bisdom. De eerste lezing werd verzorgd door pastoor Mennen, bisschoppelijk gedelegeerde voor liturgische aangelegenheden. Daarin belichtte hij het dienstwerk van de koster. Achtereenvolgens behandelde hij zowel het ambt, de geschiedenis en betekenis van de koster alsmede de taken en werkzaamheden.
 
Na de lunch sprak de heer Hoogaars (Atelier Hoogaars, Udenhout) over gebruik, onderhoud en renovatie van liturgisch vaatwerk. In de derde en laatste lezing sprak mevrouw R. Lugtigheid, conserveringsconsulente van de SKKN, over het onderhoud en gebruik van paramenten in de parochies. De heer F. van Genugten, bisschoppelijk ceremoniarius, sloot de dag af door namens de Dienst Liturgie en het Diocesaan Vormingscentrum iedereen te bedanken voor hun aanwezigheid en reikte aan alle deelnemers een informatiepakket en presentje uit.
 
Uit de reacties van de enquête die gehouden is onder de deelnemers van deze eerste diocesane kostersdag blijkt dat de kosters (m/v) zeer tevreden zijn over het verloop en in de inhoud van de dag.


Klik op de afspeelknop rechts om een deel van de overweging van bisschop Hurkmans terug te luisteren.

 
10-11-2010