Nieuws

04 NOV

Katholiek Onderwijs

Namens het bisdom ‘s-Hertogenbosch onderhouden Astrid Bakker, Clara Roes en Jeanne Ketelaars contact met het katholiek onderwijs. Als bisschoppelijk gedelegeerden voor het katholiek onderwijs bezoeken zij scholen en onderhouden ze de contacten met docenten levensbeschouwing /godsdienst, schoolbesturen, schoolleiders, identiteitsbegeleiders en onderwijsbegeleidinginstanties binnen het bisdom. Ook worden er contacten onderhouden met de landelijke bestuursgremia en de bisschoppelijke onderwijscommissies. Daarnaast kunnen bisschoppelijk gedelegeerde parochiebesturen en pastores adviseren en ondersteunen aangaande hun betrokkenheid met het onderwijs.

Het team bisschoppelijk gedelegeerden wil katholieke scholen ondersteunen en begeleiden in hun uitdaging om vorm en inhoud te geven aan de katholieke identiteit van de scholen door:

  • studie- en ontmoetingsdagen te organiseren voor docenten en identiteitsbegeleiders

  • mee te helpen met het opzetten van bezinnings- en verdiepingsdagen voor schoolleiders en docenten

  • eigentijdse en verantwoorde raamleerplannen te ontwikkelen voor het vak godsdienst/ levensbeschouwing, in samenwerking met de collega’s van de andere bisdommen

  • het verlenen van de bisschoppelijke akkoordverklaring aan sollicitanten voor de functie van docent godsdienst/levensbeschouwing

  • het op verzoek organiseren van gespreks- en bezinningsbijeenkomsten voor personeel en/of ouders, zoals gesprekskringen voor docenten.

Astrid Bakker en Clara Roes zijn het eerste aanspreekpunt voor primair onderwijs, speciaal onderwijs, alsmede de PABO’s en de identiteitsbegeleiding binnen het Bisdom van ’s-Hertogenbosch. Jeanne Ketelaars is het eerste aanspreekpunt voor het voortgezet onderwijs. Voor de algemene coördinatie en alle overige zaken kunt u contact opnemen met Clara Roes.

De Bisschoppelijk Gedelegeerden zullen actief proberen met u in contact te komen om de band tussen het Katholieke Onderwijs en de Kerk te versterken. Natuurlijk is het ook mogelijk dat u zelf contact zoekt. Wij stellen dit zeer op prijs. Graag wil het team van gedelegeerden een ondersteunende bijdrage leveren bij de vormgeving en inhoud van de katholieke identiteit van uw school.

Contact:

Het team is bereikbaar op het bisdomkantoor, telefoonnummer 073 6125 488, en op de volgende e-mail adressen:

Mw. drs. Clara Roes : croes@bisdomdenbosch.nl
Mw. Astrid Bakker : abakker@bisdomdenbosch.nl
Mw. Jeanne Ketelaars: jketelaars@bisdomdenbosch.nl

04-11-2010