Nieuws

02 NOV

DVD uit van wijdingsplechtigheid Bossche (hulp)bisschoppen

Op veler verzoek heeft het Bisdom een dvd laten samenstellen van de wijding van de (hulp)bisschoppen mgr. R. Mutsaerts en mgr. J. Liesen op 18 september jongstleden. Het betreft een 167 minuten durend verslag van de wijdingsplechtigheid, nagenoeg integraal dus.

De dvd, die op vrijwel iedere dvd-speler en op uw pc of laptop afgespeeld kan worden, is ingedeeld in een 7-tal hoofdstukken die u vanuit het hoofdmenu van de dvd kunt opstarten. Daarmee kunt u meteen 'zappen' naar de Liturgie van het Woord bijvoorbeeld, of de liturgie van de Wijding, of de Communieriten. Deze hoofdstukken zijn op hun beurt weer onderverdeeld in submenu's.

De beelden zijn voorzien van verklarende teksten, die uitleg geven bij wat men te zien krijgt. De dvd wordt geleverd in een zwarte showcase.
U kunt in het bezit komen van de dvd door 10 euro (incl. verzendkosten) over te maken op rekeningnummer 26.40.09.584 ten name van het bisdom van 's-Hertogenbosch, onder vermelding van 'dvd bisschopswijding'. Na ontvangst van uw betaling wordt de dvd u zo spoedig mogelijk toegezonden.

02-11-2010