Nieuws

01 NOV

Bisschoppen dragen Allerzielenmis op in kerkhofkapel Den Bosch-Orthen

Samen met de hulpbisschoppen mgr R. Mutsaerts en mgr J. Liesen draagt bisschop Hurkmans op dinsdag 2 november, op het feest van Allerzielen, om 10 uur de H. Mis op in de kapel van begraafplaats Groenendael te 's-Hertogenbosch-Orthen. De eucharistieviering is ter nagedachtenis aan alle overleden bisschoppen en priesters en voor alle overleden gelovigen in ons bisdom.

Na de eucharistieviering, die wordt opgeluisterd door een koor van priesterstudenten dat de requiemmis zingt, betreden de aanwezigen de crypte onder de kapel, waar de meeste bisschoppen van Den Bosch zijn bijgezet, alsmede enkele priesters en docenten van het voormalige Groot-Seminarie. Aansluitend worden de graven gezegend en er wordt gebeden.

Maandag 1 november, Allerheiligen, is het bisdomkantoor gesloten. Mgr Hurkmans gaat ’s avonds om 19 uur in de St Janskathedraal voor in de eucharistie bij gelegenheid van dit hoogfeest. U bent van harte welkom deze bij te wonen.

Op Allerzielen bidt de Katholieke Kerk voor alle overledenen die nog niet bij God in de hemel zijn. In de katholieke cultuur trekken veel mensen op die dag naar kerkhoven om hun geliefden te gedenken.
Op Allerzielen worden in het Officie de 'Getijden voor de Overledenen' gebeden. De gezangen, psalmen, lezingen en voorbeden staan in het teken van de menselijke sterfelijkheid en Gods barmhartigheid en rechtvaardigheid. Dat geldt ook voor de Mis die op deze dag gecelebreerd wordt. De openingstekst van de Allerzielenmis is dezelfde als die van een uitvaartmis: Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis (‘Heer, geef hen de eeuwige rust en moge het eeuwig licht hen verlichten’).
01-11-2010