Nieuws

29 OKT

Nieuw magazine: “Tussen Goed en Kwaad”


De complexe wereld van schuld, herstel en vergeving verkennen. Dat is de bedoeling van een nieuw magazine over de thema's Goed en Kwaad van de Nederlandse en Belgische bisschoppen. Benaderingen uit de psychologie, de filosofie, cultuurwetenschappen, religies en ervaringen van mensen komen aan bod.
 
Het magazine gaat niet voorbij aan haar eigen schuld. Het dossier ‘Kerk en schuld’ bespreekt de zwarte bladzijden uit de kerkgeschiedenis: de conflicten tussen de verschillende confessies, de inquisitie, de kruistochten en heksenvervolgingen, de problemen rond missie en uiteraard ook seksueel misbruik.
 
Bij het magazine horen een dvd en de website www.goedenkwaad.info. Beide bevatten materiaal voor scholen en parochies om verder met het thema aan de slag te gaan.
 
‘Tussen Goed & Kwaad’ is het vijfde magazine uit de reeks "Leven! Wat er echt toe doet..." en wil mensen uitnodigen zich in levensvragen te verdiepen en de eigen inbreng van het christelijk geloof te (her)ontdekken.
 
Voor meer informatie en bestellingen, klik hier (Persbericht SRKK).
29-10-2010