Nieuws

31 OKT

Bisschoppen starten nieuwe Adventsactie


Adventsactie is een nieuwe jaarlijkse actie van de katholieke kerk in Nederland. Parochies vragen daarmee aandacht en financiële steun voor het kerkelijk ontwikkelingswerk in de tijd voor Kerstmis. De actieperiode loopt van 29 november tot en met 24 december.
 
De adventsactie biedt parochies in totaal vijftien projecten aan verspreid over de hele wereld. Die zijn te zien op de wereldkaart die op de website van de adventsactie staat: www.adventsactie.org (tabblad Parochie-info).
 
Kerkelijk ontwikkelingswerk wordt gedaan door mensen in de ontwikkelingslanden zelf. Het kan gaan om onderwijs, medische zorg, economische weerbaarheid, emancipatie, gemeenschapsopbouw en geloofsverkondiging. Katholiek ontwikkelingswerk wordt gedragen door mensen uit de kerk, maar is niet tot hen beperkt.
 
De katholieke kerk heeft een goed functionerend internationaal netwerk door de vele bisdommen en parochies en hoeft geen eigen organisatie op te bouwen en te bekostigen. Adventsactie benut dit netwerk om informatie te verkrijgen over de situatie ter plekke en voor controle op de uitvoering.
 
De eerste bisschoppelijke adventsactie vond in 1967 plaats. Daarna begeleide Solidaridad de actie vele jaren in de adventsperiode. Na een statutenwijziging gaf Solidaridad in 2009 het mandaat voor de uitvoering van de adventsactie terug aan de bisschoppen. De bisschoppen riepen daarop de Bisschoppelijke Adventsactie in het leven.


 
31-10-2010