Nieuws

28 OKT

Bisschop slaat CdK en oud-minister tot ridder

Zaterdag 30 oktober slaat bisschop Hurkmans zeven dames tot edelvrouw en 20 mannen tot ridder. Ze worden daarmee lid van de ridderorde van het H. Graf van Jeruzalem, een RK werkorde die katholieken in het Heilig Land helpt met projecten.

In Nederland telt de orde 250 leden en wereldwijd zijn er 23.000. Onder meer oud-minister Camiel Eurlings en Commissaris van de Koningin Jan Franssen van Zuid-Holland worden zaterdag geridderd om 12.00 uur in de Bavokerk te Haarlem.

Voor meer informatie op www.heilig-graf.nl
28-10-2010