Nieuws

25 OKT

In Memoriam pater drs. J. Groenen msc

Op vrijdag 22 oktober 2010 is te Tilburg overleden de zeereerwaarde pater drs. J.J.A. Groenen msc. Pater Groenen is 81 jaar geworden.
 
Pater Groenen werd geboren in Tilburg op 18 februari 1929. Hij legde de religieuze geloften af bij de Missionarissen van het Heilig Hart op 21 september 1949 en hij werd priester gewijd te Stein op 5 september 1954. Na aanvullende studies in Rome heeft hij de meeste jaren van zijn lange priesterleven gewijd aan de vorming van jonge mensen binnen zijn Congregatie en binnen het Bisdom van 's-Hertogenbosch. Vanaf september 1969 tot einde 1981 was hij in Rome lid van het Generale Bestuur van de msc.
 
Teruggekeerd in Nederland vond pater Groenen, naast zijn taken binnen de congregatie, een tweede roeping in zijn grote inzet voor het Bisdom van ’s-Hertogenbosch. Te Eindhoven, Berkel-Enschot en later te Hapert heeft hij zich met veel verdiensten ingezet in de parochiepastoraal. Als eerste en vaste spirituaal geldt hij als medeoprichter van het Sint-Janscentrum, en heeft hij tientallen jonge mannen tot het priesterschap geleid. Met de toenmalige rectoren mgr. drs. A. Hurkmans, drs. J. Miltenburg en de Missiezusters van het Kostbaar Bloed heeft ‘de pater’ het seminarie tot een thuis gemaakt voor velen.

Op de hem kenmerkende, trouwe wijze onderhield ook na de wijding het contact met de jonge priesters. Als trotse Tilburger was pater Groenen toch betrokken bij het wel en wee van ’s Hertogenbosch, de stad die voor hem tot een tweede thuis geworden was. Hij had vele penitenten in de stad en in verschillende kloosters van het bisdom en was regelmatig op pad om retraites te verzorgen.
 
Met de hem eigen stille toewijding en zachtmoedige overgave heeft pater Groenen zijn ziekte gedragen. Het Bisdom van ’-Hertogenbosch betuigt dankbaarheid voor zijn familie, de vele priesters die hem in deze laatste periode bijgestaan hebben, zijn medebroeders van de msc in Tilburg en voor de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart, waar pater Groenen de laatste maanden een zeer goede verzorging mocht genieten. Pater Groenen wordt begraven in Orthen, omdat hij 23 jaar aan het Sint-Janscentrum was verbonden en daarmee een belangrijke taak voor het bisdom heeft vervuld.
 
De uitvaart van pater drs. J.J.A. Groenen msc zal plaatsvinden op donderdag 28 oktober 2010 om 10.30 u. in de kathedrale basiliek van Sint-Jan Evangelist te ’s-Hertogenbosch. Bisschop Hurkmans zal daarbij hoofdcelebrant zijn. 
 
Van 8.30 u. tot 10.00 u. kan afscheid van hem worden genomen in de kapel van het Sint-Janscentrum. In verband met de organisatie van deze dag vraagt het Sint-Janscentrum om de receptie op de hoogte te zetten van uw komst (073-6123055; info@sint-janscentrum.nl).

Priesters die wensen te concelebreren kunnen zich omkleden in het seminarie (allen brengen albe en paarse stola mee). In processie begeleiden de concelebranten het lichaam van pater Groenen naar de kathedraal. Vertrek vanaf het Sint-Janscentrum is om 10.15 u. stipt. Na afloop van de uitvaartmis zullen enkele bussen de priesters naar de begraafplaats in Orthen brengen, waar pater Groenen gezamenlijk wordt begeleid naar zijn laatste rustplaats. De bussen rijden naderhand retour naar het Sint-Janscentrum, waar er gelegenheid is om na te praten met koffie en broodjes.
 
25-10-2010