Nieuws

17 OKT

Geslaagde impulsdag ter voorbereiding van de Dag van het Jodendom

Donderdagmiddag 14 oktober verzamelden zich circa vijftig pastores, pastoraal werkenden, catecheten en andere belangstellenden vanuit de bisdommen in het nieuwe Progressief Joods Centrum te Amsterdam voor de impulsdag ter voorbereiding op de Dag van het Jodendom 2011.

Na een boeiende inleiding door prof. dr. Paul Post over 'ruimte' in de christelijke liturgie, leidde rabbijn Menno ten Brink de bezoekers trots rond in het synagoge-complex. Hij vertelde dat de synagoge naast een bét ha-tefillah (gebedshuis) ook een bét ha-midrasj (leerhuis) en een bét ha-knesset (huis van ontmoeting) is. Elke vrijdagavond en Sjabbatochtend vinden sjoeldiensten plaats en elke zondagmorgen is er Talmoed Tora en bar- en batmitswaonderwijs aan zo’n 170 kinderen. Sinds de inwijding afgelopen augustus zijn er ook iedere zondag weer huwelijken.

Na de rondleiding waren er vijf verschillende workshops rond het thema 'Tijd is heilig- feesten en gedenkdagen'. Ideeën en tips die werden gegeven, worden de komende weken verder uitgewerkt om binnenkort te verspreiden in ons bisdom. Zowel de parochies als de scholen zullen uitgenodigd worden om op 17 januari, de dag voorafgaand aan de Bidweek voor de eenheid (18 t/m 25 januari), stil te staan bij de joodse wortels van ons christelijk geloof.

17-10-2010